Ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris kan bemiddelen bij een klacht en helpen een oplossing te vinden. Het is goed om te weten dat de ombudsfunctionaris onpartijdig werkt, een geheimhoudingsplicht heeft en geen stappen onderneemt zonder uw toestemming. Zo weet u zeker dat uw klacht bij de ombudsfunctionaris in vertrouwde handen is.

De ombudsfunctionaris kan:

 • een luisterend oor bieden
 • adviseren over de meest geschikte weg voor de behandeling van uw klacht;
 • bemiddelen tussen u en degene(n) op wie de klacht betrekking heeft
 • uw klacht registreren, als u geen verdere stappen wenst

De ombudsfunctionaris registreert alle binnengekomen meldingen. Deze meldingen worden anoniem verwerkt in kwartaalverslagen en een jaarverslag. Deze verslagen gaan naar de Raad van Bestuur en het management van het ziekenhuis omdat de meldingen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Hoe dient u een klacht in bij de ombudsfunctionaris?

Op beide locaties van het Ommelander Ziekenhuis is een ombudsfunctionaris werkzaam. U kunt ze op verschillende manieren bereiken:

 • telefonisch of door even binnen te lopen op het kantoor in het ziekenhuis
 • via het klachtenformulier op deze website
 • per brief of e-mail

Hieronder staat per locatie de informatie over de bereikbaarheid aangegeven. Na ontvangst van uw klacht neemt de ombudsfunctionaris binnen een week contact met u op.

Bereikbaarheid

Locatie Delfzicht

Op dinsdag- en donderdagmorgen heeft de ombudsfunctionaris op locatie Delfzicht (inloop)spreekuur.

 • tussen 9.30 en 11.30 uur
 • in het kantoor in de centrale hal

De ombudsfunctionaris is bereikbaar op nummer: 088 - 066 2247.

Op donderdag 1 maart vervalt  het spreekuur van de ombudsfunctionaris op locatie Delfzicht.  

Locatie Lucas

Op maandagmiddag en woensdagmorgen heeft de ombudsfunctionaris op locatie Lucas (inloop)spreekuur.

 • maandag tussen 13.30 – 15.30 uur
 • woensdag tussen 9.30 en 11.30 uur
 • in het kantoor dat u vindt vanuit de centrale hal rechtdoor, laatste kamer links (voor het restaurant)

De ombudsfunctionaris is bereikbaar op nummer: 088 - 066 1558.                     

Postadres

Wilt u schriftelijk een klacht indienen, dan kunt u deze sturen naar:

Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Delfzicht
t.a.v. de ombudsfunctionaris
Antwoordnummer 2008
9900 VB Delfzijl
(postzegel is niet nodig)

E-mailen kan ook. Het e-mailadres is ombudsfunctionaris@ozg.nl.