Afspraak maken

Patiëntenportaal

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt op dit moment aan een nieuw patiëntenportaal. Dit beveiligde portaal gaat patiënten onder andere inzage in hun medisch dossier en in afspraken met het ziekenhuis bieden.

Het huidige patiëntenportaal is niet meer beschikbaar. We werken hard om u een nieuw portaal te bieden.
 

Wilt u weten wanneer uw afspraak was of wilt u een nieuwe afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer
088 – 066 1000.

Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts of andere verwijzer nodig. U kunt uw afspraak maken via telefoonnummer
088 - 066 1000.

Wat neemt u mee?

Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis het volgende mee:

  • een patiëntenpas
    Voor elk bezoek aan de polikliniek heeft u een patiëntenpas nodig. Deze krijgt u bij uw eerste bezoek in het ziekenhuis. Heeft u al een patiëntenpas? Kijk dan of alle gegevens nog kloppen. Zo niet, dan kunt u deze in de centrale hal veranderen.
  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen) 
  • de verwijskaart of -brief van de huisarts 
  • uw verzekeringspasje
  • een overzicht van medicijnen die u gebruikt 
  • (eventueel) een lijstje van vragen die u wilt stellen aan uw specialist

Wat doet u als u een afspraak heeft?

Het is verstandig om ruim voor het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis te komen. Het kan soms druk zijn op de parkeerplaats.
Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptie. Daar verwijzen ze u door naar de afdeling of polikliniek waar u verwacht wordt. Als u nog niet eerder in het Ommelander Ziekenhuis Groningen bent geweest, helpen onze gastdames u graag op weg om de betreffende afdeling te vinden.

Komt u voor de eerste keer naar ons ziekenhuis, dan kunt u in de centrale hal een patiëntenpas maken. Hebt u al een patiëntenpas, maar zijn uw gegevens verouderd, dan kunt u een nieuwe maken.

U heeft een afspraak, maar bent ziek of verhinderd?

Als door ziekte of om andere redenen uw afspraak niet door kan gaan, vragen wij u om dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Voor sommige specialismen geldt een wachttijd. Bekijk hier de wachttijden.

Verschillende locaties

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen biedt haar zorg aan op de locaties in Delfzijl, Winschoten en Veendam. In uw afspraakbrief staat vermeld op welke locatie u wordt verwacht. Het is altijd mogelijk dat (een deel van) de behandeling of een afspraak plaatsvindt op een van de andere locaties. We proberen zoveel mogelijk de afspraken te plannen op de locatie van uw voorkeur.