Verpleegafdeling B2

Afdeling B2 is een verpleegafdeling op de locatie Delfzicht waar patiënten voor een korte periode (één tot vier nachten) worden opgenomen. Ze komen met verschillende aandoeningen of ingrepen, namelijk orthopedische, chirurgische of urologische ingrepen. Ook komen er patiënten vanuit KNO of interne geneeskunde of mensen met een slaapstoornis.

Het zijn veelal vooraf geplande opnames.

Een dag op de afdeling

De afdeling is geopend van maandag 07.00 uur tot vrijdag 18.00 uur.

De dagindeling verloopt als volgt:

 • 06.00 uur: doen van controles bij pas geopereerde en/of instabiele patiënten
 • 07.30 uur: opstaan, begin dagelijkse verzorging
 • 08.00 uur: ontbijt
 • 10.00 uur: koffie
 • 11.00 uur: doen van controles (pols, bloeddruk en temperatuur)
 • 12.00 uur: maaltijd
 • 13.00 uur: rusten naar behoefte
 • 14.15 uur: thee / koffie
 • 15.00 uur: begin bezoektijd
 • 17.00 uur: maaltijd
 • 19.30 uur: einde bezoektijd, aansluitend koffie
 • 21.00 uur: laatste ronde voor de nacht

Afspraken op de afdeling

Omdat patiënten maar kort op de afdeling liggen, kan het druk zijn door de vele wisselingen van patiënten. Om de rust zoveel mogelijk te waarborgen, hebben we wat afspraken geformuleerd:

 • Bij een opname wordt u waarschijnlijk begeleid door een familielid of kennis. Uw begeleider is welkom bij het opnamegesprek, maar we verwachten dat hij of zij aansluitend naar huis gaat.
 • Krijgt u ontslag, dan vragen we u om vóór 10 uur 's ochtends naar huis te gaan. Dit is belangrijk in verband met nieuwe opnames.
 • Als uw ontslagtijd de dag tevoren niet bekend is, dan spreken we met uw contactpersoon af dat ze gebeld worden als u naar huis kan.
 • Er zijn twee ruimtes op de afdeling waarvan u gebruik kunt maken om even met uw bezoek te gaan zitten. We vragen u wel om dit gebruik met de verpleegkundige te overleggen.

Bezoektijden

De bezoektijden van B2 zijn:

 • dagelijks van 15.00 tot 19.30 uur

Contactpersoon

Het is belangrijk dat u aan de verpleging doorgeeft wie er in de familie over uw situatie geïnformeerd mag worden. Wij vragen u een contactpersoon aan te wijzen in uw familie. Deze kan contact houden met de verpleging en de informatie doorgeven aan de rest van de familie.

De verpleging is altijd bereid uw contactpersoon te informeren. Uw contactpersoon kan ook telefonisch de verpleging spreken.
Als uw contactpersoon een gesprek wil met de behandelend arts of vervanger kan hij of zij dat aangeven bij de verpleging. In overleg met de arts en de contactpersoon zal er dan een afspraak gemaakt worden. U bent natuurlijk uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Locatie en bereikbaarheid

U vindt afdeling B2 op de tweede verdieping in de rechtervleugel van locatie Delfzicht. De afdeling is gedurende de openingstijden 24 uur telefonisch bereikbaar. Toch stellen we het op prijs als u belt na 11.00 uur.