Verpleegafdeling B1

Afdeling B1 op locatie Delfzicht is een verpleegafdeling waar patiënten (zowel volwassenen als kinderen) voor een dagbehandeling worden opgenomen.

De afdeling bestaat uit een unit voor volwassenen en een unit voor kinderen.

Op de afdeling liggen patiënten van bijna alle voorkomende specialismen: chirurgie, urologie, KNO, oogheelkunde, orthopedie, cardiologie, radiologie, kaakchirurgie, longgeneeskunde en interne geneeskunde, dermatologie en kindergeneeskunde.

Gemengd verplegen

Het is gebruikelijk dat mannen en vrouwen samen op een kamer of zaal liggen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan vragen wij u om dat tijdig aan te geven. Wij proberen hiermee bij de planning zoveel mogelijk rekening te houden. Kinderen worden gescheiden verpleegd van de volwassenen. Daarvoor is speciaal een unit ingericht.

Een dag op de afdeling

Het verloop van de dag hangt af van de ingreep/behandeling.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige of secretaresse. Hij of zij geeft u meer uitleg over wat er gaat gebeuren.

Na een opnamegesprek met de verpleegkundige, krijgt u een bed en kast toegewezen. U wordt in bed door de verpleegkundige naar de operatieafdeling of onderzoekskamer gebracht. De verpleegkundige haalt u ook weer op.
Terug op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en pols. Het moment waarop u weer mag eten en drinken hangt, onder andere af van het soort verdoving dat u hebt gekregen. Na de behandeling of de operatie kunt u bij pijn of misselijkheid om medicijnen vragen.

De specialist of verpleegkundige bepaalt wanneer u naar huis kunt. U krijgt zo nodig papieren mee voor de huisarts en een controleafspraak.
Als uw toestand dit toelaat, gaat u nog dezelfde dag weer naar huis. Als er redenen zijn dat u onverwacht toch niet naar huis kunt, wordt u overgeplaatst naar een klinische afdeling.

Bezoektijden

B1 kent geen bezoekersregeling. Een familielid mag in overleg blijven tijdens de opname. Voor de kinderunit geldt dat beide ouders/verzorgers mogen blijven gedurende de opname.

Contactpersoon

Het is belangrijk dat u aan de verpleegkundigen doorgeeft wie er in de familie over uw situatie geïnformeerd mag worden. Wij vragen u een contactpersoon aan te wijzen in uw familie. Deze kan contact houden met de verpleegkundigen en de informatie doorgeven aan de rest van de familie.

De verpleegkundigen zijn altijd bereid uw contactpersoon te informeren, het is wel ons streven dat dit via de verpleegkundigen van de dagdienst gaat. Uw contactpersoon kan ook telefonisch de verpleegkundigen spreken.

Locatie en bereikbaarheid

U vindt afdeling B1 op de eerste verdieping in de rechtervleugel van locatie Delfzicht.
De afdeling is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 7.15 uur tot 19.00 uur.