Sportgeneeskunde

Het medisch specialisme Sportgeneeskunde valt onder het domein van de Orthopedie. De sportarts richt zich op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen die (willen gaan) sporten en/of bewegen. Ook richt het zich op het door sport en/of bewegen bevorderen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen. Bij beide facetten wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de specifieke belasting en belastbaarheid. Een sportarts valt onder het zorgdomein van de orthopedie.

Op locatie Lucas is sportarts de heer S (Steef) Bredeweg werkzaam.

Bereikbaarheid

Zowel de huisarts, specialist als bedrijfsarts verwijst een patiënt door naar de sportarts. Deze is bereikbaar via 088 - 066 1000