Servicepunt Veendam

Voor een aantal specialismen kunnen patiënten terecht bij het Ommelander Ziekenhuis Servicepunt Veendam. Het adres van het Servicepunt Veendam is:

Zorggroep Meander
Revalidatie-, behandel- en woonzorgcentrum Veenkade
Kaap de Goede Hoop 1
9642 AP Veendam

Patiënten die een afspraak willen maken in Veendam, kunnen dit doen via het algemeen telefoonnummer: 088 - 066 1000.

Kindergeneeskunde

Spreekuur: maandag tussen 13.30 en 16.00 uur.

Dermatologie

Spreekuur: woensdag tussen 13.30 en 16.00 uur.

Diabetesverpleegkundige

Spreekuur: dinsdag tussen 8.45 en 11.45 uur.

KNO

Spreekuur: dinsdag en donderdag tussen 13.15 en 16.00 uur.

Interne Geneeskunde

Spreekuur: vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur.

Longgeneeskunde

Spreekuur: woensdag tussen 8.30 en 12.00 uur.

De bereikbaarheid van de verschillende specialisme is behoudens feestdagen, vakanties en scholingen.