Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde richt zich op het voorkomen, verminderen en genezen van de gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel, een functionele beperking of klachten in het houdings- en bewegingsapparaat.

Wat doet een revalidatiearts?

Een revalidatiearts beoordeelt patiënten met klachten en afwijkingen aan het bewegingsapparaat. Als een patiënt niet op korte termijn volledig herstelt, helpt de revalidatiearts om blijvende beperkingen te voorkomen. Indien dat niet mogelijk is, probeert de revalidatiearts samen met de patiënt om de beperking zo goed mogelijk in het leven van de patiënt in te passen.

In het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken drie revalidatieartsen.
Op beide locaties is er een polikliniek Revalidatie waar de revalidatiearts diagnostisch onderzoek verricht en patiënten een behandeladvies geeft. Er is een samenwerking met de afdeling Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Diëtetiek, Maatschappelijk werk en Psychologie.

De revalidatiezorg kan plaatsvinden in een revalidatiecentrum of in een ziekenhuis.

Belangrijkste aandoeningen bij Revalidatiegeneeskunde

De belangrijkste aandoeningen en ziektebeelden die onder de verantwoordelijkheid van het specialisme vallen zijn:

  • pijnklachten en aangeboren afwijkingen van het houdings- en bewegingsapparaat
  • neurologische aandoeningen: CVA, dwarslaesie, MS, Parkinson
  • orthopedische en traumatologische aandoeningen met als gevolg blijvende beperkingen, bijvoorbeeld door amputatie

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Specialisten
Gemiddelde wachttijd
  • Delfzicht polikliniek 29 dagen
  • Lucas polikliniek 15 dagen