Onbelast traplopen (trap op en trap af)

Bij traplopen loopt u aan de kant waar een stevige trapleuning zit. Zorg ervoor dat u de kruk steeds in het midden van de trede zet.

Trap op, onbelast

  • Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan.
  • Pak met één hand de trapleuning vast en houdt in de andere hand de kruk vast. Of geef één kruk aan iemand die met u meeloopt.
  • Leun goed op de kruk en op de trapleuning.
  • Zet het niet geopereerde been op de volgende trede, maak een stap omhoog en plaats de kruk op die trede.

Trap af, onbelast

  • Ga zo dicht mogelijk bij de trapleuning staan. 
  • Pak met één hand de trapleuning vast en in de andere hand houdt u de andere kruk vast. Of geef één kruk aan iemand die met u meeloopt.
  • Zet de kruk één trede lager. 
  • Het geopereerde been brengt u naar voren en u maakt een stap met het niet geopereerde been naar deze lagere trede.