Joint Care

Speciaal voor mensen die een nieuwe knie of heup krijgen, bestaat het Joint Care programma. Het programma zorgt dat u verantwoord, goed geïnformeerd en veilig weer op de been wordt gebracht met uw nieuwe gewricht.

Joint Care op locatie Delfzicht

Op maandagen worden 3 á 4 patiënten geopereerd voor een heup- of knieprothese. De rest van die week verblijft u met elkaar op zaal.

Vanaf dinsdag volgt u met elkaar een intensief programma, dat gericht is op snelle zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hiervoor krijgt u onder andere dagelijks 2 x  fysiotherapie, een effectieve pijnbestrijding en verdere geprotocolleerde verpleegkundige zorg.
Hoewel het programma een vaste structuur heeft, wordt dagelijks tijdens het rondelopen (om 7.30 uur) de situatie met u doorgesproken en zonodig aangepast.

Maandag geopereerd, zaterdag naar huis

Het streven is dat patiënten die aan het Joint Care programma deelnemen, op maandag geopereerd wordt en op zaterdagochtend naar huis gaat. Dit is vrijwel altijd haalbaar, omdat al vóór de opnamedag de situatie thuis is geïnventariseerd en zonodig aangepast. Ook de behandeling thuis door de fysiotherapie wordt vanuit het ziekenhuis geregeld.

In Joint Care leren de patiënten van- en met elkaar, zij ondersteunen elkaar gedurende hun verblijf in het ziekenhuis en ontwikkelen dikwijls een leuke onderlinge band. Tijdens de poliklinische controles komen zij dikwijls elkaar weer tegen in de wachtkamer.

Operatie op dinsdag

Het is ook mogelijk dat u op een dinsdag wordt geopereerd aan een heup- of knie. Het enige verschil ten opzichte van de maandaggroep is dat u niet op een aparte kamer verblijft voor prothese patiënten. U wordt verpleegd waar ook andere patiënten liggen die bijvoorbeeld door een algemeen chirurg zijn geopereerd.

Uw behandeling is verder exact hetzelfde als die van de maandaggroep, alleen de operatiedag verschilt. Als de revalidatie zeer vlot verloopt, is het mogelijk dat u ook zaterdags naar huis mag. Soms is het beter het weekend nog even te blijven om verder te oefenen en aan te sterken of vanwege trage wondgenezing.

Voorlichtingsbijeenkomsten over Joint Care

Eén keer per maand organiseert het ziekenhuis op een maandagochtend een voorlichtingsbijeenkomst voor patiënten die een kunstgewricht krijgen. Ook een partner of ander familielid is hierbij van harte welkom.
Tijdens deze bijeenkomst geven medewerkers van het ziekenhuis informatie over de komende operatie en de periode daarna. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen stellen.

De voorlichtingsbijeenkomst duurt van 09.30 uur tot 11.00 uur. U ontvangt een schriftelijke uitnodiging hiervoor.

Meer informatie?

Wilt u meer lezen over het Joint Care programma?
» www.jointcare.nl