Oncologie

Oncologie is de specialisatie binnen de interne geneeskunde die zich richt op onderzoek en behandeling van kanker. U wordt door uw huisarts verwezen naar een medisch specialist in het Ommelander Ziekenhuis. Afhankelijk van uw klachten, wordt u naar de medisch specialist verwezen die gespecialiseerd is in uw klachten.

Zorg voor mensen met kanker

Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken verpleegkundig specialisten oncologie (VSO's). Dit zijn verpleegkundigen die u, in nauwe samenwerking met andere zorgverleners, begeleiden bij de behandeling van en het leren omgaan met uw ziekte. Zij informeren, instrueren en begeleiden u tijdens het gehele ziekteproces. Zij kunnen u informatie geven over:

 • de aard van de ziekte
 • de behandeling
 • chemotherapie
 • hormoontherapie
 • immuuntherapie
 • bestraling
 • voeding
 • erfelijkheid en kanker
 • lymfoedeem (dikke arm of dik been)
 • lotgenotencontact
 • (borst)prothesen

De VSO's werken zowel voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, als voor patiënten die al weer thuis zijn.