Neurologie

Neurologie houdt zich bezig met ziekten van de hersenen, het zenuwstelsel en de spieren. De neuroloog is de deskundige op het gebied van hoofdpijn, duizeligheid, dubbelzien, bepaalde vormen van rugproblemen, verlammingen en gevoelstoornissen.

Wat doet de neuroloog?

De neuroloog behandelt patiënten die een beroerte of een hersenletsel hebben gehad en comateuze patiënten. Hij of zij bekijkt welke klachten de patiënt heeft en verricht aansluitend een neurologisch onderzoek. Bij een aantal aandoeningen en ziektebeelden is aanvullend onderzoek nodig. Dat is vaak een beeldvormend onderzoek van de hersenen of een zenuw- of spieronderzoek.
Voor onderzoek naar duizeligheid, valneiging en slaapstoornis zoekt de neuroloog de samenwerking met andere specialisten, zoals de KNO-arts, internist en de longarts.

Poliklinische behandeling op locatie Delfzicht en opname op locatie Lucas
De meeste patiënten met een neurologische aandoening worden op de polikliniek behandeld. De poliklinische behandeling vindt plaats op locatie Delfzicht en opname van patiënten vindt plaats op locatie Lucas.

CTS spreekuur ook op locatie Lucas
Meer informatie hierover leest u verder op deze pagina.

Belangrijkste aandoeningen bij neurologie

Veel voorkomende aandoeningen en ziektebeelden zijn:

 • beroerte en TIA (korte verschijnselen van een beroerte)
 • parkinson en andere bewegingsziekten
 • dementie
 • multiple sclerose
 • epilepsie en andere oorzaken voor wegvallen
 • hersentumoren
 • hoofdpijn
 • hernia en andere rug- en nekproblemen.
 • zenuwbeklemming, zoals carpaal tunnel syndroom
 • duizeligheid
 • valneiging en loopstoornissen.
 • slaapstoornissen
 • spierziekten
 • infecties van het zenuwstelsel, bijvoorbeeld Meningitis
 • tremoren en dystonie

CVA-nazorg spreekuur (locatie Delfzicht)

Na een beroerte ontstaan vaak vragen en problemen. Zo kunnen u en de mensen uit uw omgeving geconfronteerd worden met lichamelijke- en emotionele beperkingen die veroorzaakt worden door de beroerte. Ook treden er soms gedrags- of karakterveranderingen op na een  beroerte.

Als we vroegtijdig aandacht besteden aan de mogelijke gevolgen van uw beroerte, kunnen problemen in een latere fase worden voorkomen of verminderd.
Tijdens het CVA-nazorgspreekuur (op locatie Delfzicht) kunt u met de CVA-verpleegkundige en de maatschappelijk werker spreken over de gevolgen van uw beroerte.

CTS spreekuur (beide locaties)

Als uw huisarts vermoedt dat u carpaal tunnel syndroom (beknelling van een armzenuw) heeft, dan meldt hij of zij u aan voor het CTS-spreekuur. Dit spreekuur is op beide locaties:

 • locatie Delfzicht: in overleg met de specialist
 • locatie Lucas: op dinsdagochtend

Geheugenpolikliniek (locatie Delfzicht)

Patienten met cognitieve achteruitgang en onder andere verdenking van een dementie syndroom worden naar de geheugenpolikliniek op locatie Delfzicht verwezen.

Tijdens het spreekuur werkt de neuroloog samen met een casemanager van Team 290. Team 290 is onderdeel van Dignis/Lentis en biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding in de thuissituatie bij dementie of een vermoeden daarvan.

Stroke Service (locatie Lucas)

Samen met de Stichting Oosterlengte (verpleeghuis Old Wolde in Winschoten) heeft het Ommelander Ziekenhuis Groningen de Stroke Service opgezet. Een Stroke Service is een regionale zorgketen van zorgverleners die gezamenlijk als netwerk de integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling voor patiënten met een beroerte (ook wel stroke) waarborgt, in alle fasen van de aandoening. Patiënten worden in het acute stadium van een beroerte intensief gemonitord.

Op locatie Lucas werken we met andere zorgverleners samen in de zogenaamde Stroke Service.

TIA polikliniek (locatie Delfzicht)

Op locatie Delfzicht bevindt zich de TIA polikliniek. Dit is een poliklinische voorziening waar patiënten, bij wie het vermoeden bestaat dat zij een kleine beroerte of TIA hebben doorgemaakt, op zeer korte termijn worden onderzocht.