Medische Psychologie

Medische Psychologie is het specialisme dat zich richt op onderzoek en behandeling van patiënten van alle leeftijden met lichamelijke klachten, (chronische) ziekten en andere gezondheidsproblemen die samenhangen met psychische klachten en de acceptatie hiervan.

Ook partners, ouders en andere familieleden kunnen worden betrokken bij de behandeling.

Belangrijkste aandoeningen bij Medische Psychologie

Voorbeelden van klachten zijn o.a.:

 • verwerkings- of acceptatieproblematiek na het krijgen van een chronische of ernstige ziekte, bijvoorbeeld een hartinfarct, diabetes mellitus, COPD of kanker
 • lichamelijke klachten waar geen medische oorzaak voor is gevonden
 • lichamelijke klachten die verband houden met spanningen of stress
 • geheugenklachten en vergeetachtigheid of achteruitgang in het denken
 • concentratie- en aandachtsproblemen
 • overmatige angst voor een medische ingreep
 • emotionele of gedragsproblemen bij kinderen met een lichamelijke aandoening
 • lichamelijke onverklaarbare pijnklachten bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn bij kinderen
 • begeleiding van kinderen met hun ouders bij chronische ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes type I
 • zindelijkheidsproblematiek bij kinderen

Wat doet de klinisch psycholoog?

De verwijzing naar de afdeling Medische psychologie verloopt via uw behandelend specialist.

Na een verwijzing van de behandelend specialist vinden één of meerdere intakegesprekken met de klinisch psycholoog plaats. Een aanvullend testonderzoek kan nodig zijn om de klachten beter in kaart te brengen. Soms is het al voldoende dat men weet waardoor de klachten worden veroorzaakt. In andere gevallen volgt een verdere psychologische behandeling. Indien nodig en gewenst, wordt u doorverwezen naar een andere instantie of zorgverlener.

Testonderzoek

Het testonderzoek kan bestaan uit verschillende opdrachten zoals geheugentaken, aandachtstaken en/of vragenlijsten. De testassistente voert het testonderzoek uit. Na het onderzoek bespreekt de klinisch psycholoog de resultaten met u en volgt een eventuele behandeling of verwijzing.

Behandeling

Vormen van psychologische behandeling zijn: 

 • ondersteunende gesprekken
 • partner- en/of gezinsgesprekken
 • kortdurende psychotherapie (een intensievere behandeling gericht op verandering van gedrag of leefstijl en vergroting van het zelfinzicht)
 • trainingen (bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen)
 • psycho-educatie (het geven van uitleg over de psychologische gevolgen van uw ziekte of de ziekte van uw kind)

Medische psychologie binnen het Ommelander Ziekenhuis

De klinisch psycholoog op locatie Delfzicht is gespecialiseerd in volwassenen- en ouderenpsychologie.

Op locatie Lucas is de klinisch psycholoog gespecialiseerd in kinder-& jeugdpsychologie en volwassenenpsychologie.

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 066 1000.