Medisch maatschappelijk werk

Tijdens een periode van ziekte kan uw leven plotseling ingrijpend veranderen. Het kan prettig zijn om met iemand buiten uw directe omgeving te praten. De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk biedt hulp en begeleiding wanneer u psychosociale, emotionele of praktische problemen ondervindt door en rondom uw ziekte. De medisch maatschappelijk werker praat met u bijvoorbeeld over:

  • verwerking en omgaan met ziekte
  • gevolgen van ziekte en behandeling
  • relatieproblemen/gezinsproblemen
  • verwijzing naar instanties (bijvoorbeeld lotgenotencontact)
  • informatieverstrekking (sociale wet- en regelgeving, instanties)
  • materiële hulp zoals financiële problemen en huisvesting

U kunt een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk als u patiënt bent in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Ook kunnen partners, kinderen of ander direct betrokkenen terecht bij het medisch maatschappelijk werk. Voorwaarde is dat u in het ziekenhuis bent opgenomen of poliklinisch nog onder behandeling bent.

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 066 1000.