Longgeneeskunde

Longgeneeskunde onderzoekt en behandelt ziekten van het ademhalingssysteem.

Belangrijkste aandoeningen bij longgeneeskunde

De belangrijkste aandoeningen en ziektebeelden die onder de verantwoordelijkheid van het specialisme vallen zijn:

 • obstructieve longziekten, bijvoorbeeld astma en COPD
 • longkanker
 • infecties van de luchtwegen en longweefsel zoals bacteriële en virale longontstekingen, tuberculose
 • systeemziekten, bijvoorbeeld sarcoïdose
 • ziekten waarbij de bloedvaten van de longen zijn aangedaan zoals longembolieën
 • slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, bijvoorbeeld het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en de slaapapneustraat
 • ziekten van de longvliezen en de klaplong, zoals pleuritis 
 • rookverslaving
 • interstitiële longziekten (speciale longontstekingen zoals longfibrose)

Longgeneeskunde in het Ommelander Ziekenhuis

De Longartsen Groep Noordoost Groningen verzorgt de longgeneeskundige zorg bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen. De longartsen werken nauw samen met de huisartsen als het gaat om onder andere de diagnostiek en begeleiding van mensen met chronische longproblemen (transmurale zorg).
Op www.lgng.nl kunt u alles lezen over de maatschap, longaandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

Longverpleegkundigen

De longverpleegkundigen van het Ommelander Ziekenhuis werken nauw samen met de longartsen. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen houden zich onder andere bezig met:

 • voorlichting aan patiënten over het ziektebeeld astma/ longziekten
 • medicijninstructie aan patiënten
 • coördinatie van de longrevalidatie
 • begeleiden van mensen die willen stoppen met roken
 • coördinatie van OSAS diagnostiek
 • coördinatie van de contacten met bijvoorbeeld huisartsen en thuiszorg.

Verpleegkundig specialisten Longoncologie

De verpleegkundig specialist Longoncologie houdt zich vooral bezig met het informeren en begeleiden van mensen met de ziekte longkanker en van hun direct betrokkenen.

Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

In toenemende mate worden chronische vermoeidheid en slaperigheid overdag, vaak in combinatie met hart- en vaatziekten, verklaard door OSAS. Dit is een ziekte waarbij door adempauzes de zuurstofconcentratie in het bloed daalt en de slaap wordt verstoord. Deze ziekte kan aanwezig zijn bij mensen die snurken en overdag erg vermoeid zijn.

In samenwerking met de KNO-arts, neurologen, orthodontist en de gespecialiseerde longverpleegkundige van het ziekenhuis, diagnosticeert en behandelt de afdeling Longgeneeskunde patiënten met OSAS. Het onderzoek vindt plaats via de zogenaamde slaapapneustraat waarbij binnen 24 uur de diagnose OSAS gesteld kan worden. Patiënten kunnen terecht op de polikliniek Longgeneeskunde via tussenkomst van de huisarts.

Longstraat

Patiënten waarbij we longkanker vermoeden vervolgen we in de longstraat. In de longstraat worden bij patiënten met voorrang bepaalde onderzoeken afgesproken zoals een CT-scan of een bronchoscopie. Ter aanvulling kunnen er onderzoeken als een PET-scan, longfunctie, fietsergometrie of een biopsie gedaan worden. De verpleegkundig specialist Longoncologie bewaakt het tijdspad. Gemiddeld duurt het proces van vermoeden tot definitieve diagnose ongeveer twee weken.

Longrevalidatie (locatie Delfzicht)

Tijdens een revalidatie in dagbehandeling komen longpatiënten in kleine groepjes drie keer per week bijeen om te trainen en om een groepsvoorlichting te volgen. Aan de hand van vooraf bepaalde doelen wordt geprobeerd de longpatiënt beter te leren omgaan met zijn of haar ziekte.

Het revalidatieprogramma is multidisciplinair opgezet. Dat wil zeggen dat een team bestaande uit een longarts, longverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en ergotherapeut regelmatig met elkaar overleggen over hoe het revalidatieprogramma voor de verschillende deelnemers verloopt. Na afloop van de revalidatiebehandeling wordt vanuit het ziekenhuis het nazorgtraject in gang gezet.

Stop-met-roken polikliniek

Het Ommelander Ziekenhuis beschikt over een polikliniek Stoppen met roken. Voor een afspraak bij deze polikliniek is een verwijzing van huisarts, longarts of een andere specialist nodig.

De longverpleegkundige coördineert deze polikliniek en zij begeleidt patiënten over een periode van één jaar die willen stoppen met roken. Zij maakt daarbij gebruik van protocollen die ontwikkeld zijn door Stivoro.

» meer informatie over de Stoppen met roken polikliniek

Longpunt Delfzijl

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of de verpleegkundige. Maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt Delfzijl, maandelijkse ontmoetingen die het Astma Fonds, in samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis, organiseert voor longpatiënten en hun omgeving in Delfzijl.

» ga naar de agenda voor aanstaande bijeenkomsten van het Longpunt

Bereikbaarheid afdeling Longgeneeskunde

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer: 088 - 066 1000.