Logopedie

Logopedisten onderzoeken en behandelen volwassenen en kinderen met problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

De logopedische begeleiding heeft twee aandachtsgebieden; het verbeteren van de communicatie en het verbeteren van eten en drinken.

Verbeteren van de communicatie

  • spraak- en taalproblemen, zoals bijvoorbeeld dysartrie en afasie, die het gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel
  • vertraagde of afwijkende spraak en taalontwikkeling bij kinderen
  • stemstoornissen, zoals bijvoorbeeld een verkeerd stemgebruik of afwijkingen aan de stembanden
  • adem – en stemproblemen ten gevolge van stress (waaronder hyperventilatieklachten)

Verbeteren van eten en drinken

  • slikstoornissen die het gevolg zijn van neurologische aandoeningen. Voorbeelden: verslikken, problemen met kauwen, speekselverlies
  • voedingsproblemen bij jonge kinderen. Bijvoorbeeld problemen met het drinken uit de fles, moeite met de overgang van borst- of flesvoeding naar lepelvoeding, problemen met het verwerken van vaster voedsel en kokhalzen

U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, internist, longarts, revalidatiearts, kinderarts of orthodontist.
De logopedische behandeling kan ook plaatsvinden als u bent opgenomen op één van de verpleegafdelingen van de Ommelander Ziekenhuis Groep. Dat gebeurt na een verwijzing van een medisch specialist.

Bereikbaarheid

Binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen is op beide locaties een afdeling Logopedie. Beide locaties zijn bereikbaar op nummer 088 - 066 1000 of per e-mail logopedie@ozg.nl