Laboratorium

De volgende laboratoria verrichten werkzaamheden in het Ommelander Ziekenhuis Groningen:

  • Certe
  • Pathologisch anatomisch laboratorium

Certe; Medisch Microbiologisch Laboratorium

Op beide locaties van het Ommelander Ziekenhuis bevindt zich een vestiging van Certe. Dit Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) richt zich op onderzoek naar deze voor de mens schadelijke micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels/gisten en parasieten.

Meer informatie over de afdeling kunt u lezen op de pagina Medische microbiologie.

Klinische chemie

Het laboratorium is een dienstverlenende afdeling, waar op basis van aanvragen, onderzoek wordt gedaan naar lichaamsvloeistoffen van patiënten. Het laboratorium levert uitslagen van bloed-, urine-, semen- en faecesonderzoek, volgens een kwaliteitssysteeem, opgezet aan de hand van de ISO15189-norm. Dit is de norm waaraan medische laboratoria dienen te voldoen.

Bereikbaarheid Certe

Het laboratorium is op beide locaties van het Ommelander Ziekenhuis geopend voor bloedprikken en andere diensten van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
U kunt Certe bereiken op nummer 088 - 066 1000.

Kijk voor meer informatie op www.certe.nl

Pathologie

Pathologie betekent ziekteleer. Een patholoog is een medisch specialist die ondermeer met de microscoop cellen of weefsels bestudeert. Op basis van dit onderzoek stelt hij of zij de diagnose, al dan niet in samenspraak met andere medisch specialisten.

De patholoog onderzoekt het materiaal, brengt verslag uit aan de behandelend arts en adviseert deze als dat nodig is. Soms speelt de patholoog ook een rol bij het beoordelen van het effect van een behandeling. Dit doet hij door het inmiddels behandelde weefsel te onderzoeken.

Voor het specialisme pathologie maakt het Ommelander Ziekenhuis gebruik van de diensten van het pathologielaboratorium van het Martini Ziekenhuis.

Meer informatie kunt u lezen op de pagina's over Klinische Pathologie.