Kraamafdeling - meer info

Op deze pagina kunt u nog meer lezen over allerlei onderwerpen die van belang zijn als u gaat bevallen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

We gaan in op de volgende onderwerpen:

  • tijdens zwangerschap opgenomen worden
  • de verloskamers
  • bevallen in bad
  • maaltijden partner
  • foto's maken
  • borstvoeding
  • bezoek
  • aangifte doen van de geboorte van uw baby
  • kraamzorg en consultatiebureau
  • nacontrole

Opname in het ziekenhuis tijden de zwangerschap

Als u tijdens uw zwangerschap opgenomen moet worden, wordt u via de gynaecoloog doorverwezen naar afdeling Oost 1 op locatie Lucas. Op de afdeling maken we regelmatig een CTG, hierbij wordt de hartslag van de baby geregistreerd en ook de activiteit van de baarmoeder. Gemiddeld wordt dit één keer per dag gedaan, we proberen dit binnen de dagdienst te doen. 

Ook is het mogelijk dat we regelmatig bloed afnemen voor onderzoek of dat er een echo gemaakt wordt om bijvoorbeeld te kijken hoe de groei van de baby is. Dit is allemaal afhankelijk van uw ziektebeeld en het beleid van de gynaecoloog.

De verloskamers

Er zijn vier verloskamers op afdeling Oost 1. De kamers zijn uitgerust met alle noodzakelijke apparatuur en materialen. Er is ook een douche en toilet aanwezig waarvan u gebruik kunt maken tijdens de ontsluitingsperiode of na de bevalling. Eén van de verloskamers beschikt over een mobiel bevalbad. Ook is er een triagekamer op de afdeling, waar de gynaecoloog alle patiënten ziet die ongepland of met spoed binnen komen.

24 uur per dag zijn er verpleegkundigen en een verloskundige aanwezig. De gynaecoloog en kinderarts zijn niet continu aanwezig, maar als dat nodig is zijn ze direct bereikbaar. Ook een anesthesist en operatieteam zijn 24 uur per dag oproepbaar. In de verloskamer kunt u gebruikmaken van de radio/cd-speler. U kunt uw eigen cd’s meenemen. Daarnaast is in de poliklinische verloskamer een televisie aanwezig.

Bevallen in bad

Het Ommelander Ziekenhuis heeft de beschikking over één mobiel bevalbad, dat u in overleg kunt gebruiken. Bij een badbevalling ligt u in warm water. Iedereen mag in principe in bad bevallen. Alleen met een ruggenprik, langdurig gebroken vliezen en enkele specifieke medische indicaties waarbij je mogelijk problemen kunt verwachten bij de bevalling, is het niet mogelijk om in bad te gaan.

Maaltijden partner

Op de dag van de bevalling is het eten voor de partner gratis. Ook de partners van de patiënten die ingeleid worden eten gratis mee.

Na de bevalling geldt da het voor een geringe bijdrage mogelijk is uw partner mee te laten eten (broodmaaltijd €2,50 en warme maaltijd €5,-). Deze maaltijden kunnen betaald worden via de pinautomaat van de voedingsassistente.

Voor bezoek van de afdeling staat er op gezette tijden een dienwagen met koffie en thee klaar.

Er bestaat verder de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van de faciliteiten die de brasserie van het ziekenhuis (die zich in de centrale hal bevindt) aanbiedt.

Foto's maken

Het maken van foto’s tijdens de bevalling is toegestaan. Ook op de operatiekamer, indien u voor een keizersnede gaat, mogen foto’s gemaakt worden. Een medewerker van de OK zal foto’s (met uw eigen toestel) voor u maken. Om de privacy van artsen, verloskundigen en verpleegkundigen te beschermen is het niet toegestaan om hen te filmen en/of fotograferen zonder hun toestemming. Ook mogen medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden geen hinder hiervan ondervinden.

Borstvoeding

Op afdeling Oost 1 is een gediplomeerd lactatiekundige werkzaam. Zij is deskundige op het gebied van borstvoeding. De verpleegkundigen en verloskundigen van de afdelingen hebben voldoende basiskennis omtrent borstvoeding. Zij worden regelmatig bijgeschoold door de lactatiekundige. In bijzondere situaties kan de lactatiekundige ingeschakeld worden ter ondersteuning. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan borstvoeding geven aan een tweeling.

Bezoek

Na de bevalling kunt u vanuit de verloskamer de familie bellen. Eventueel kunt u een kort bezoek ontvangen op de verloskamer. Of dat mogelijk is, is afhankelijk van de drukte en hoe u zich voelt. Vaak wordt aangeraden pas bezoek te ontvangen zodra u op een kraamkamer of kraamsuite ligt.
Partners van onze zwangeren en kraamvrouwen zijn de gehele dag welkom. Dit geldt ook voor eventuele andere kinderen binnen het gezin. Daarnaast geldt voor de kraamsuites dat ouders hun bezoek zelf mogen regelen en ze de gehele dag mogen ontvangen.

Aangifte doen bij de burgerlijke stand

U bent verplicht de geboorte van uw baby binnen drie werkdagen na de bevalling aan te geven bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6
9671 CD Winschoten. Dit geldt ook als u zelf in een andere plaats woont, omdat uw baby Winschoten als geboorteplaats heeft. De aangifte kan worden gedaan door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest. Als u aangifte doet moet u een geldig legitimatiebewijs, het trouwboekje of partnerschapboekje en indien van toepassing een erkenningsakte meenemen.

Kraamzorg

Als bekend is wanneer u ontslagen wordt, kunt u contact opnemen met het kraamcentrum en hen vertellen over uw thuiskomst. Het kan zijn dat u na de bevalling nog enkele dagen opgenomen blijft op de afdeling. Bij het kraamcentrum kunt u navragen op hoeveel dagen kraamhulp u kunt rekenen na ontslag. Dat is afhankelijk van het aantal verblijfdagen in het ziekenhuis en van uw verzekering.

Bij ontslag ontvangt u een overdrachtsformulier voor de kraamverzorgende. Op dit formulier staan allerlei gegevens over de bevalling. De gegevens van het Groene Kruis zijn:

Consultatiebureau

Via de burgerlijke stand wordt aan het consultatiebureau doorgegeven dat er een baby is geboren. In de eerste week komt er iemand bij u thuis om de hielprik en een gehoortest bij uw baby af te nemen. Is de hielprik al in het ziekenhuis gebeurd, dan wordt alleen de gehoortest nog afgenomen. Deze test vindt plaats binnen zes weken na de geboorte. Vanaf dat moment krijgt u regelmatig een oproep om naar het consultatiebureau te komen voor o.a. de vaccinaties, de groei van uw baby en specifieke adviezen.

Nacontrole

Bent u bevallen in het ziekenhuis op medische indicatie, dan komt u na zes weken voor nacontrole op de polikliniek bij de gynaecoloog of één van onze verloskundigen (afhankelijk van hoe de zwangerschap en bevalling zijn verlopen). Bent u poliklinisch bevallen, dan gaat u voor controle naar de verloskundigenpraktijk.