Hartfalenpolikliniek

De hartfalenpolikliniek valt onder het specialisme Cardiologie en is een onderdeel van de polikliniek cardiologie. U wordt door uw cardioloog verwezen naar het hartfalenspreekuur. Naast de controles op de hartfalenpolikliniek blijven de controles bij uw eigen cardioloog plaatsvinden.

Hartfalen is een chronische aandoening. Dit betekent dat het wel behandeld kan worden, maar niet genezen. Door de behandeling zult u veelal toch in staat zijn om dingen te doen en u prettig te voelen.

De hartfalenverpleegkundigen

Het hartfalenspreekuur wordt verzorgd door een verpleegkundige die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met hartfalen. De hartfalenverpleegkundige kijkt samen met u naar uw gezondheid en maakt een behandelplan hoe u met hartfalen om kunt gaan. U kunt het volgende verwachten van de hartfalenverpleegkundige tijdens het spreekuur:

  • u krijgt praktische informatie over uw ziekte en over leefregels;
  • u krijgt informatie over uw medicijnen en het gebruik hiervan;
  • u kunt problemen bespreken die ontstaan ten gevolge van uw ziekte;
  • u krijgt informatie over eventuele nazorg in de vorm van revalidatie .(hartfalenrevalidatie);
  • u kunt begeleiding krijgen bij het regelen van hulp thuis;
  • er vindt een controle plaats van het hartfalen, zoals lichamelijk onderzoek, soms een hartfilm en bloedonderzoek.

Du Hartfalenpolikliniek is bereikbaar op nummer 088 - 066 1000.