Fysiotherapie

Verschillen per locatie

Op locatie Delfzicht werken tien fysiotherapeuten die in dienst zijn bij het Ommelander Ziekenhuis. Op locatie Lucas wordt fysiotherapie aangeboden door twee andere bedrijven.

» Fysiotherapie locatie Delfzicht
» PrengerHoekman
» Fysiotherapie Beweegcentrum Winschoten

De fysiotherapeut is dé specialist in bewegen. Heeft u klachten aan het houding- en bewegingsapparaat? De fysiotherapeuten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen onderzoeken uw klachten en stellen een persoonlijk behandelplan op die gericht is op het verbeteren van het lichamelijk functioneren.
Ook kan de fysiotherapeut zich richten op het voorkomen van achteruitgang van het lichamelijk functioneren. Het doel is dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren.

U krijgt bij de fysiotherapeut ook adviezen, informatie en voorlichting over houding, beweging, werk, sport en hobby.
U kunt bij het Ommelander Ziekenhuis terecht voor klinische en poliklinische fysiotherapie.

Klinische fysiotherapie

Gedurende de opname in het ziekenhuis kan fysiotherapie een onderdeel zijn van uw behandeling. Er is dan sprake van klinische fysiotherapie.

Poliklinische fysiotherapie

Op de afdeling Fysiotherapie kunnen patiënten die zijn ontslagen uit het ziekenhuis maar nog wel fysiotherapeutisch doorbehandeld moeten worden, ook poliklinisch worden behandeld. Ook patiënten die bij een bezoek aan een specialist verwezen worden naar een fysiotherapeut, behandelen we op de polikliniek.

Verschillen tussen locaties Delfzicht en Lucas

De manier waarop we fysiotherapie aanbieden verschilt per locatie. Op locatie Delfzicht zijn de fysiotherapeuten in dienst van het Ommelander Ziekenhuis. Op locatie Lucas kunt u in het ziekenhuis terecht bij de fysiotherapeuten die in dienst zijn van twee bedrijven namelijk:

  • PrengerHoekman
  • Fysiotherapie Beweegcentrum Winschoten