Functieafdeling

De functieafdeling is een afdeling waar onderzoeken plaatsvinden voor verschillende specialisten. Een onderzoek wordt uitgevoerd om een mogelijke oorzaak voor bepaalde klachten van een patiënt te vinden of uit te sluiten. Het betreft hier onderzoek naar het functioneren van bijvoorbeeld longen, hart, bloedvaten, hersenen, spieren. Op de functieafdeling worden zowel poliklinische als klinische patiënten onderzocht.

Op locatie Lucas is de functieafdeling verspreid over verschillende poliklinieken, op locatie Delfzicht zitten de onderzoeksruimten van de functieafdeling bij elkaar op één afdeling.

Soorten onderzoek

De functieonderzoeken omvatten  in grote lijnen vier specialisaties:

 • hartfunctieonderzoek
 • longfunctieonderzoek
 • vaatonderzoek
 • hersenonderzoek

De aanvragen worden in de meeste gevallen gedaan door cardiologen, longartsen, vaatchirurgen en neurologen. In enkele gevallen worden de onderzoeken door andere artsen aangevraagd, zoals bijvoorbeeld internist, KNO-arts, anesthesioloog of huisarts.

Wie werken er?

Op beide locaties werken laboranten die gespecialiseerd zijn in de verschillende onderzoeken. Er wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur waarmee de meest haalbare onderzoeksresultaten bereikt kunnen worden. Samen zorgen ze voor een juiste diagnostiek en follow up.
U kunt op de functieafdeling de volgende mensen tegenkomen:

 • secretaresses
 • doktersassistenten
 • KNF-laboranten
 • hartfunctielaboranten
 • vaatlaboranten
 • longfunctieanalisten
 • pacemakerlaboranten
 • regelmatig zijn er ook stagiaires van verschillende opleidingen

Voor welke onderzoeken gaat u naar de Functieafdeling?

Er kunnen ongeveer 40-50 verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Meestal verricht een gespecialiseerde laboranten een onderzoek. Soms ook gebeurt dit samen met de specialist. Veel voorkomende onderzoeken zijn bijvoorbeeld:

 • ECG (het hartfilmpje)
 • Holteronderzoek of eventrecorder (een kastje meet 24 of 48 de activiteit van uw hart
 • Echocardiogram (onderzoek naar de functie van het hart dmv geluidsgolven)
 • Fietsinspanningstest (fietsergometrie, onderzoek naar de belastbaarheid van het hart)
 • EEG (onderzoek naar hersenactiviteit)
 • EMG (spieronderzoek)
 • Slaaponderzoek (onderzoek die mogelijk afwijkingen tijdens de slaap opspoort)
 • Longonderzoeken (meerdere onderzoeken naar de functie van de longen)
 • Duplex/doppler onderzoek (onderzoek naar de bloedstroom in verschillende bloedvaten)
 • Ambulante bloeddruk- of hartslagmeting (registratie van uw bloeddruk of uw hartslag gedurende 24 uur)

Bereikbaarheid Functieafdeling

Locatie Lucas:

 • Op de begane grond van het ziekenhuis volgt u de bewegwijzering naar de betreffende poliklinieken. In de afsprakenbrief staat vermeld op welke polikliniek we u verwachten.
 • Vervolgens kunt u zich melden bij de aanmeldzuil of het secretariaat en plaats nemen in de dichtstbijzijnde wachtruimte.
 • De openingstijden van de betreffende poliklinieken zijn tussen 08.15 en 16.15 uur.

Locatie Delfzicht:

 • Op de begane grond van het ziekenhuis volgt u de bewegwijzering naar de Functieafdeling (route H, locatie H.06).
 • Vervolgens kunt u zich melden bij aanmeldzuil 8 en plaats nemen in de dichtstbijzijnde wachtruimte.
 • De openingstijden van de Functieafdeling tussen 08.15 en 16.15 uur

Voor het wijzigen of annuleren van afspraken zijn we telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 16.30 uur op telefoonnummer 088 - 066 1000.