Ergotherapie

Het kan zijn dat u problemen ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als gevolg van een ziekte of ongeval. Dit kunnen activiteiten zijn binnen het huishouden, werk, school of hobby’s.

Ergotherapeuten helpen daarbij, voorbeelden zijn:

  • de patiënt de dagelijkse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier laten uitvoeren
  • een andere dagindeling creëren om zo vermoeidheidsklachten te verminderen
  • hulpmiddelen inzetten voor het schillen en snijden als de patiënt een verminderde handfunctie heeft
  • begeleiding bij de aanvraag van een scootmobiel als u moeilijk loopt

Hoe werkt de ergotherapeut?

Elke specialist in het ziekenhuis kan u doorverwijzen naar de afdeling Ergotherapie. Een ergotherapeut maakt vervolgens een afspraak met u. Tijdens het eerste gesprek brengt de therapeut zo nauwkeurig mogelijk in kaart wat uw beperkingen zijn.
Samen met u worden de behandeldoelen vastgesteld. Er wordt afgesproken wat haalbaar is in uw situatie.

Ergotherapie in het ziekenhuis

De ergotherapeuten behandelen de volgende patiënten:

  • klinische patiënten
  • poliklinische patiënten die worden behandeld door een multidisciplinair revalidatieteam (fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk en klinische psychologie)

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 066 1000.