Early Arthritis spreekuur

Een vroege behandeling van de inflammatoire reumatische aandoeningen is bewezen. Bij deze vorm van reuma is er sprake van een ontsteking. Het gaat dan bijvoorbeeld om Reumatoïde Artritis en Artritis Psoriatica. Het vroegtijdig behandelen voorkomt schade op lange termijn.
Het is dan ook belangrijk om patiënten bij wie het vermoeden bestaat dat ze deze aandoening hebben, zo snel mogelijk voor het spreekuur uit te nodigen.

Daarvoor is er binnen de vakgroep Reumatologie een Early Arthritis spreekuur opgericht.

Hoe werkt het Early Arthritis spreekuur?

Het Early Arthritis spreekuur heeft tot doel om patiënten met verdenking op een inflammatoire reumatische aandoening snel te diagnosticeren en te behandelen.

Is er bij u een vermoeden op deze aandoening, dan krijgt u  na verwijzing door de huisarts een uitnodiging voor een afspraak op het spreekuur van de verpleegkundig specialist reumatologie en de reumatoloog.

Een verpleegkundig specialist reumatologie is een ervaren verpleegkundige, die een aanvullende masteropleiding gericht op medisch onderzoek en behandeling heeft afgerond. Zij combineert verpleegkundige en medische taken en neemt een deel van de werkzaamheden van de reumatoloog over. De verpleegkundig specialist bespreekt met u uw klachten, doet lichamelijk onderzoek en vraagt zo nodig aanvullend onderzoek aan. Aan de hand van deze gegevens stelt de reumatoloog de diagnose.

In overleg met u wordt het behandelplan vastgesteld.

Bereikbaarheid

Het Early Arthritis Spreekuur is op de locaties Lucas en Delfzicht. Informatie over de bereikbaarheid van de reumaverpleegkundige vindt u op de pagina over Reumatologie.

» ga naar Reumatologie

Afdelingen & Specialismen
Gemiddelde wachttijd
  • Delfzicht polikliniek 22 dagen
  • Lucas polikliniek 28 dagen