Dialyse Centrum

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt nauw samen met het Dialyse Centrum Groningen. Het centrum heeft een vestiging op locatie Delfzicht.

Dialyse is een intensieve behandeling waarbij patiënten meerdere malen (3 tot 4 keer) per week naar het dialysecentrum moeten reizen om daar gedurende meerdere uren te worden gedialyseerd.

De nefroloog

Op locatie Delfzicht is één van de internisten gespecialiseerd in nierziekten. Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich bezighoudt met nieraandoeningen.

Een nefroloog richt zich met name op de functie en werking van de nieren, en behandelt deze zo nodig met medicatie of dialyse.

Meer informatie

U kunt meer informatie over dialyseren en het Dialyse Centrum lezen op de website van het Dialyse Centrum Groningen.

Bereikbaarheid

De afdeling is te bereiken via telefoonnummer 088 - 066 1000.