Diabetische voetenpolikliniek

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft een speciale polikliniek voor patiënten met diabetes en wonden aan hun voeten. Op deze diabetische voetenpolikliniek werken deskundigen van verschillende disciplines samen om de best mogelijke zorg te geven.

Wat is een diabetische voet?

Door de ziekte diabetes mellitus kunnen bloedvaten en zenuwen in voeten aangetast worden. Doordat zenuwen beschadigd zijn, voelt u het niet als u een wondje aan uw voet heeft. En door schade aan bloedvaten genezen wondjes heel langzaam. Door het verminderde gevoel worden beschadigingen of infecties vaak pas in een laat stadium ontdekt. Als deze problemen niet tijdig goed behandeld worden, kunnen ze amputaties van tenen, voet of onderbeen tot gevolg hebben. Lees meer over een diabetische voet.

Het voetenspreekuur

Het voetenspreekuur maakt het mogelijk om in een vroegtijdig stadium intensieve, multidisciplinaire zorg te bieden en zo het risico van amputatie te verkleinen. Een goede voetcontrole, goede wondbehandeling en infectiebestrijding is hierbij noodzakelijk.

Wie werken er op de diabetische voetenpolikliniek?

Op de voetenpolikliniek van het Ommelander Ziekenhuis werken de podotherapeut, de vaatverpleegkundige en de op afroep de gipsverbandmeesters, orthopedische schoenmakers, een dermatoloog en diabetesverpleegkundige, onder verantwoordelijkheid van een vaatchirurg, intensief met elkaar samen. Dankzij deze samenwerking kunnen wij de best mogelijke zorg geven, met als doel amputaties te voorkomen en uw levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden.

Uw eerste bezoek aan de diabetische voetenpolikliniek

Tijdens uw eerste bezoek worden een aantal stappen doorlopen, namelijk:

  1. Er vindt een anamnese plaats door de vaatverpleegkundige. Zij doet onder andere een pijnscreening, controleert uw voedingstoestand, mobiliteit en thuissituatie. Ook vindt er een wondinspectie plaats (eventueel wordt er, bij verdenking van een infectie, een wondkweek of röntgenfoto gemaakt, en zo nodig wordt de wondverpleegkundige ingeschakeld).
  2. De podotherapeut doet onderzoek naar het gevoel in uw voeten, de stand, drukplekken en eeltvorming. Indien noodzakelijk krijgt u een voetbehandeling.
  3. De doorbloeding van uw benen en voeten wordt vooraf onderzocht op het Vaatlaboratorium. Een enkel/arm index vindt plaats om te bepalen of u vernauwingen heeft in uw bloedvaten.

Een behandelplan op maat

Na uw eerste bezoek aan de polikliniek, vindt er een multidisciplinair overleg plaats met alle specialisten die aan de diabetische voetenpolikliniek verbonden zijn. Tijdens dit overleg maken zij voor alle patiënten een behandelplan op maat. Dit plan kan bestaan uit wondbehandeling, podotherapeutische hulpmiddelen, schoenaanpassingen of een gipsbehandeling.

Regelmatige controles

Zolang het voetprobleem blijft bestaan, komen patiënten met regelmaat terug voor een controle op de voetenpolikliniek of de gipskamer (indien er gipsbehandeling nodig is). Soms is het nodig om een patiënt op te nemen, namelijk voor intensievere wondbehandeling of medicatie via het infuus. Helaas is in sommige gevallen amputatie noodzakelijk.

Bereikbaarheid

De vaatverpleegkundige, Martina van der Paard, is het eerste aanspreekpunt voor patiënten.

Het voetenspreekuur vindt iedere dinsdag plaats op de afdeling Chirurgie in Winschoten.
Een afspraak vindt plaats op verwijzing van huisarts of specialist.
U bereikt de diabetische voetenpolikliniek via telefoonnummer 088 – 066 1000.