Diabeteszorg

De diabetespolikliniek is een controle- en behandelafdeling van het ziekenhuis. Diabeteszorg biedt onderzoek en behandeling aan diabetespatiënten (patiënten met suikerziekte). Naast medisch specialisten werken er ook gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen. Zij geven informatie en instructie, bijvoorbeeld over insulinegebruik, voeding en medicatie. Ook geven ze begeleiding en behandeling.

Belangrijkste aandoeningen bij diabetes

De belangrijkste aandoeningen en ziektebeelden zijn:

  • Diabetes mellitus type 1
  • Diabetes mellitus type 2

Buitenpolikliniek diabetes

Een diabetesverpleegkundige van het Ommelander Ziekenhuis Groningen houdt iedere dinsdagochtend spreekuur van 08.30 – 12.00 uur in de Buitenpolikliniek in Veendam op Kaap de Goede Hoop 1. Dat is in het gebouw van Verpleeghuis Meander Veendam Veenkade.

Bereikbaarheid

Diabeteszorg is bereikbaar op nummer 088 - 066 1000. U kunt met de gespecialiseerde verpleegkundige diabeteszorg in contact komen na een verwijzing van de internist of kinderarts.