Apotheek

De apotheek is een medisch ondersteunende afdeling die gevestigd is op beide locaties. De apotheek levert de geneesmiddelen die u als patiënt eventueel gaat gebruiken gedurende uw opname in het ziekenhuis. Een klein deel van de patiënten die niet (meer) zijn opgenomen ontvang ook geneesmiddelen van de ziekenhuisapotheek. Vaak gaat dat om specialistische geneesmiddelen.
Maar de apotheek doet veel meer.

Wat doet de apotheek?

De apotheek houdt zich ook bezig met:

  • medicatiebegeleiding
  • de geneesmiddelen klaar maken voor toediening aan de patiënt
  • inkoop en verspreiding van de geneesmiddelen
  • laboratoriumonderzoek in samenwerking met Certe
  • informatieverstrekking aan artsen en verpleegkundigen
  • geven van onderwijs

Medicatiebegeleiding

De apotheek controleert de recepten en de overzichten van de totale medicatie van de patiënten. De apotheek ziet er bijvoorbeeld op toe of het juiste middel is voorgeschreven in de juiste vorm, dat de dosering niet te hoog of te laag is of dat te veel of te weinig geneesmiddelen worden voorgeschreven. Ook controleert de apotheek of bepaalde combinaties van geneesmiddelen wel mogen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat twee geneesmiddelen elkaar beïnvloeden doordat ze samenklonteren als ze tegelijkertijd worden gebruikt. De apotheek gaat dan samen met de arts, die de geneesmiddelen voorschreef, op zoek naar alternatieve geneesmiddelen.

Bepaalde patiëntengroepen worden extra bewaakt. Zo is er bijvoorbeeld speciale aandacht voor medicatie voor patiënten met nierfunctiestoornissen. Bij deze patiënten kan  de uitscheiding van geneesmiddelen door de nieren zijn verstoord. Dan moet de dosering van geneesmiddelen worden aangepast.

Medicatiegesprek

Voor een goede behandeling is het van belang dat er bij opname in het ziekenhuis een volledig en actueel medicatieoverzicht van u beschikbaar is. Daarom heeft u voorafgaand aan de opname of bij opname een gesprek met een apothekersassistent. Wij noemen dit het medicatieverificatiegesprek. Het doel van het gesprek is het verbeteren van de overdracht van de farmaceutische zorg bij opname in het ziekenhuis.
» lees meer over het medicatieverificatiegesprek

Inkoop, bereiding en logistiek van geneesmiddelen

De apotheek bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt de geneesmiddelen niet zelf , maar koopt ze in. Voor een beperkt aantal geneesmiddelen geldt dat we ze nog wel voor toediening aan patiënten gereed maken.  Er zijn veel verschillende soorten geneesmiddelen verkrijgbaar. Het ziekenhuis kan deze niet allemaal op voorraad hebben. Het kan daarom voorkomen dat u in het ziekenhuis een ander geneesmiddel krijgt, dan u in de thuissituatie gebruikt. Dit andere geneesmiddel heeft dan wel dezelfde werking.

De medicijnen in het ziekenhuis zijn vaak anders verpakt dan u thuis gewend bent; elk tabletje is afzonderlijk verpakt. De toediening van de medicijnen wordt elektronisch geregistreerd door de verpleegkundige die de medicatie uitdeelt. Zo kunnen we nagaan of u het geneesmiddel daadwerkelijk heeft gekregen.

Laboratorium en toxicologie

De ziekenhuisapotheek heeft geen eigen laboratorium. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan Certe, die ook gevestigd is in het ziekenhuis. Het laboratorium (Certe) voert bepalingen uit met betrekking tot geneesmiddelen op hoofdzakelijk twee gebieden.

  • Ten eerste kan het laboratorium de concentratie van geneesmiddelen in het bloed van de patiënt bepalen om vast te stellen of het geneesmiddel juist gedoseerd wordt.  Het gaat hier bijvoorbeeld om patiënten met epilepsie of patiënten die infecties hebben. Bij afwijkende uitslagen geeft de ziekenhuisapotheker een advies aan de arts om de dosering aan te passen of het middel te stoppen.
  • Ten tweede kan het laboratorium toxicologische bepalingen (vergiftigingen) in bloed en urine uitvoeren. In overleg met de arts en het laboratorium zoekt de apotheek uit welke geneesmiddelen bewust of onbewust door de patiënt zijn ingenomen en hoeveel.

Bereikbaarheid

De apotheken zijn als volgt bereikbaar.

Locatie Delfzicht
Voor inlichtingen en afspraken is de apotheek bereikbaar via:

Locatie Lucas
Voor inlichtingen en afspraken is de apotheek bereikbaar via:

  • telefoon: 088- 066 1111