Parkinson

Parkinson is een neurologische aandoening en ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de middenhersenen. Dopamine is een 'neurotransmitter', een boodschapperstof, die nodig is om de signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere. We hebben allemaal dopamine in onze hersenen, maar mensen met Parkinson hebben er te weinig van. Daardoor wordt de aansturing van de spieren bemoeilijkt.

De ziekte van Parkinson is niet dodelijk, de gemiddelde levensverwachting is vrijwel even hoog als die van mensen die de ziekte niet hebben.

Welke onderzoeken krijgt u?

Als het vermoeden bestaat dat u Parkinson heeft dan gaat u naar de neuroloog. De neuroloog zal een aantal onderzoeken doen om vast te stellen of u Parkinson heeft. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

  • CT-scan
  • MRI
  • DaT-scan

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Is eenmaal vastgesteld dat u Parkinson heeft, dan zal de neuroloog met u bespreken of u medicijnen krijgt. Er zijn geen medicijnen die de natuurlijk aanmaak van dopamine kunnen herstellen. Daardoor is genezing of voorkoming niet mogelijk. De neuroloog kan u wel medicijnen voorschrijven gericht op symptoombestrijding.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze aandoening op de website van de Parkinson Vereniging.