Epilepsie

Epilepsie is een aandoening die zich uit in aanvallen. Deze aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van het evenwicht in de hersenen. U raakt tijdens zo'n aanval de controle over uw lichaam even kwijt. De aanvallen verschillen van persoon tot persoon. Veel mensen weten na de aanval niet wat er gebeurd is.

Epilepsie kan op alle leeftijden ontstaan. De oorzaak van epilepsie is moeilijk te vinden. Epilepsie is niet erfelijk, wel is het zo dat mensen er van nature gevoeliger voor kunnen zijn dan anderen om een aanval te krijgen.  

Welke onderzoeken krijgt u?

Heeft u last van epilepsie, dan gaat u naar de neuroloog. De neuroloog zal een aantal onderzoeken doen om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

  • EEG (elektro-encefalografie)
  • MRI

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Is eenmaal vastgesteld dat u epilepsie heeft, dan maakt de neuroloog een behandelplan. De meeste mensen met epilepsie krijgen medicijnen tegen aanvallen (anti-epileptica).

Welke medicijnen u krijgt, is afhankelijk van uw situatie. Dit bespreekt de neuroloog met u.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze aandoening op www.epilepsie.nl.