Borstkanker

Binnen 24 uur zekerheid

Vrouwen bij wie vermoed wordt dat ze borstkanker hebben, kunnen direct op de mammapolikliniek van het Ommelander Ziekenhuis terecht. Ze krijgen dan binnen 24 uur duidelijkheid. Lees meer over de mammapolikliniek

De diagnose kanker, of de mogelijkheid dat daar sprake van is, roept vaak vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen: over de ziekte, onderzoeken en mogelijke behandelingen.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft samen met de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) de informatie samengesteld waarvan we verwachten dat het zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van u als patiënt en uw naasten.

De informatie kan u wellicht ondersteunen in een onzekere tijd. We schetsen een algemeen beeld van de gang van zaken in het Ommelander Ziekenhuis bij het tot stand komen van de diagnose en behandeling van goedaardige afwijkingen in de borst en van borstkanker. Zo vindt u informatie over de onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen en behandelmogelijkheden.

Omdat iedere patiënt weer anders is, kan het zijn dat de gang van zaken bij u anders verloopt dan op deze site beschreven staat.