Beroerte

CVA (Cerebro Vasculair Accident) betekent letterlijk: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Een CVA wordt ook wel een beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of attaque genoemd.

Een kleine, voorbijgaande beroerte wordt een TIA genoemd. TIA is de afkorting van Transient Ischaemic Attack, wat in het Nederlands betekent: een belemmering in de bloedtoevoer naar de hersenen.

Welke onderzoeken krijgt u?

Als u een beroerte heeft gehad, dan gaat u naar de neuroloog. De neuroloog zal een aantal onderzoeken uitvoeren om vast te stellen of er daadwerkelijk een CVA of TIA heeft plaatsgevonden. Verschillende onderzoeken zijn mogelijk:

  • hartfilmpje (ECG)
  • duplex-onderzoek van de halsvaten
  • CT-scan
  • MRI
  • bloedonderzoek

Welke onderzoeken u ondergaat, bespreekt de neuroloog met u. Wilt u meer informatie over de onderzoeken, dan kunt op één van de links in de rechterkolom klikken.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Is eenmaal vastgesteld wat er aan de hand is, dan maakt de neuroloog een behandelplan. De behandeling kan bestaan uit:

  • medicijnen

Patiënten, bij wie het vermoeden bestaat dat zij een kleine voorbijgaande beroerte of TIA hebben doorgemaakt, worden behandeld op de TIA-polikliniek.

Het CVA-nazorg spreekuur is er voor patiënten die een CVA hebben gehad. Tijdens het CVA-nazorgspreekuur kunt u met de CVA-verpleegkundige en de maatschappelijk werker spreken over de gevolgen van uw beroerte. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze aandoening op de website van de Nederlandse Harstichting.

Voor meer informatie over de TIA-polikliniek of het CVA-nazorg spreekuur kijkt u op de pagina van de afdeling Neurologie.