Prestaties

We vertellen hoe we presteren

Uiteindelijk gaat het bij het beoordelen van de kwaliteit van onze zorgverlening natuurlijk om de vraag: Hoe presteren we? Het is niet zo gemakkelijk om die vraag te beantwoorden, want waar letten we dan precies op en welke normen zijn belangrijk.
Daarom werken we met zogenaamde Kwaliteits- of prestatieindicatoren.

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn bedoeld om kwaliteit in de zorg meetbaar en transparant te maken. In elke zorgsector werken verschillende organisaties samen aan het opstellen van kwaliteitsindicatoren.
Dat zijn verzekeraars, zorgaanbieders, patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties. Het programma Zichtbare Zorg dat door de Inspectie van gezondheidszorg (IGZ) is gestart, helpt hen daarbij.

Op www.zichtbarezorg.nl staat per zorgsector of er al kwaliteitsindicatoren zijn opgesteld in die sector en hoever elke sector is met het invoeren van indicatoren.

Hoe presteert het Ommelander Ziekenhuis?

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft, net als de andere ziekenhuizen, jaarlijks aan het Ministerie van VWS en de inspectie haar antwoorden op de prestatie-indicatoren door. U kunt deze gegevens vinden op de website www.ziekenhuizentransparant.nl.

Het kwaliteitsvenster is een initiatief van het Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In het Kwaliteitsvenster zijn de kwaliteitsgegevens van de ziekenhuizen in Nederland opgenomen. Ook de gegevens van de het Ommelander Ziekenhuis staan vermeld.
» meer informatie op de pagina Kwaliteitsvenster