Patiëntveiligheid

Zorgen voor de veiligheid van patiënten

Iedere specialist en verpleegkundige wil maar één ding: goede zorg leveren. Maar waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. Ook in de zorg en dan kunnen er ernstige gevolgen ontstaan voor de patiënt.

Definitie van patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) schade aan een patiënt, veroorzaakt door niet volgens de professionele standaard handelen van de zorgverlener en/of door tekortkomingen in het zorgsysteem.

Veiligheid Management Systeem (VMS)

Een VMS moet bijdragen aan minder vermijdbare fouten en een grotere patiëntveiligheid. In 2004 adviseerde Shell president-directeur Rein Willems de minister van VWS dat ziekenhuizen per januari 2008 verplicht een gecertificeerd VMS zouden moeten hebben.

In januari 2008 hebben allerlei partijen in de zorg een nationaal veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen gestart: ‘Voorkom schade; werk veilig’. De doelstelling is het terugdringen van onbedoelde schade met vijftig procent in vijf jaar tijd. Het VMS heeft hierin een sleutelpositie.

VMS binnen het Ommelander Ziekenhuis

Binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken we met het VMS. Met dit systeem signaleren we continu risico’s en voeren we verbeteringen door. Het systeem voorziet in een systematische inventarisatie en beheersing van de veiligheidsrisico’s voor de patiënt, analyseert incidenten en plant verbeteracties.

VMS Veiligheidsprogramma

Het VMS is ontwikkeld binnen het VMS Veiligheidsprogramma. Dit programma ondersteunt Nederlandse ziekenhuizen door kennis en een samenwerkingsstructuur aan te bieden. Het doel is om onbedoelde schade met 50% te verminderen.

Het programma is ontwikkeld door vijf organisaties:

  1. NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
  2. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  3. Orde van Medisch Specialisten (OMS)
  4. Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV)
  5. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Leren van Incidenten

BInnen het VMS werken we met VIM.  Dat is een afkorting voor Veilig Incidenten Melden.

Medewerkers melden in het VIM-systeem een incident dat (bijna) plaatsvond. De meldingen worden op de eigen afdeling geregistreerd, geanalyseerd en er wordt een verbetervoorstel geschreven.

Er is een centrale VIM commissie. Deze commissie behandelt alle hoogrisico- meldingen en ziekenhuisbrede meldingen.