Sterftecijfers

Op basis van patiëntkenmerken als leeftijd, de diagnose, geslacht, urgentie van opname en sociaal economische situatie van de patiënt, is het mogelijk het te verwachten aantal overlijdensgevallen in een ziekenhuis te berekenen. Sinds een aantal jaren wordt in veel westerse landen waaronder Engeland, Canada, Zweden, Australië en de VS deze relatieve sterftecijfers (de zogenoemde de Hospital Standardized Mortality Ratio, kortweg de HSMR) berekend. De HSMR is een verhouding tussen het aantal patiënten dat verwacht mag worden te overlijden en het werkelijk aantal overleden patiënten (klinische opnamen).
De HSMR wordt berekend op basis van de zogenaamde SMR: Standadized Mortality Ratio. De SMR geeft voor een bepaalde diagnosegroep de verhouding aan tussen de werkelijke (waargenomen) sterfte en de verwachte sterfte. Een HSMR onder de 100 geeft aan dat in een ziekenhuis minder patiënten overlijden dan op basis van het Nederlandse gemiddelde mag worden verwacht.

In opdracht van Dutch Hospital Data (DHD), berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek de (H)SMR van ziekenhuizen in ons land. DHD (een brancheorganisatie van ziekenhuizen) rapporteert de uitkomsten jaarlijks aan de ziekenhuizen.

Sterftecijfers Ommelander Ziekenhuis Groningen

In onderstaande tabel staan de sterftecijfers van het Ommelander Ziekenhuis over 2016 en het gemiddelde over de jaren 2014 - 2016.
De HSMR uitkomsten vormen een goede bron van informatie om als ziekenhuis de kwaliteit van de zorg te monitoren. Dat doen we onder andere door dossiers van overleden patiënten aan de hand van een internationaal erkende methode (IHI Global Triggertool) nader te onderzoeken.

  Werkelijke sterfte Verwachte sterfte HSMR
2016 189 227 83
2014-2016 597 710 84

DHD heeft voor de ziekenhuizen de sterftecijfers per diagnosegroep (SMR) over de periode tussen 2014 en 2016 berekend.
Bekijk de SMR van de 50 diagnosegroepen
 

Meer informatie

In de leeswijzer Sterftecijfers ontwikkeld door de Consumentenbond of op de website van NVZ Ziekenhuizen vindt u achtergrondinformatie over dit onderwerp.