Klaar zijn voor de toekomst

Noord- en Oost-Groningen, een bijzonder gebied

Heel Nederland vergrijst en zo ook onze regio. De statistische gegevens geven aan dat de vergrijzing in Noord- en Oost-Groningen sneller verloopt dan in grote delen van de rest van Nederland. Er wonen hier relatief veel ouderen.

Daarbij komt dat we te maken hebben met een dun bevolkt gebied. De reisafstanden die mensen afleggen om de voorzieningen te bereiken is relatief groot. Het kost hen meer tijd om een ziekenhuis te bereiken dan de meeste andere Nederlanders.

De vraag naar zorg neemt toe

Doordat de vraag naar zorg met de vergrijzing van onze bevolking toeneemt, neemt de druk op de gezondheidszorg toe.
Normaal loopt het westen van het land bij nieuwe ontwikkelingen tien jaar voor op Oost-Groningen. Maar de toename van de druk op de gezondheidszorg gebeurt hier tien jaar eerder dan in het westen.

Willen we als ziekenhuis en overheid klaar zijn voor de toekomst, dan is het belangrijk om nu plannen te maken en maatregelen te nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op die toekomst.

Krapte op de arbeidsmarkt

Met de toename van de vraag aan zorg, neemt ook de vraag naar specialisten en verpleegkundigen toe. De invulling van vacatures is lastig, omdat we te maken hebben met een krapte op de arbeidsmarkt.
We zijn dan ook steeds bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om zorg van goede kwaliteit met minder personeel aan te bieden.

Hoe bereik je de ouderen in de woonkernen?

Onze bevolkingsgroep wordt dus ouder, is minder mobiel en heeft te maken met grote reisafstanden om de zorginstellingen te bereiken. Daarbij moeten we zorg geven met minder specialisten.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen vindt het belangrijk dat we uitstekende zorg dichtbij de mensen brengen. Dat doen we op verschillende manieren. We zoeken naar nieuwe, betaalbare mogelijkheden van zorg:

  • inzet van robots
  • gebruik van sensortechnologie
  • zorg op afstand