Samenwerking met het UMCG

De best mogelijke zorg op de juiste plek

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt sinds december 2015 onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen het UMCG fungeert het als volledig zelfstandig ziekenhuis.

Het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG werken nauw samen bij het leveren van ziekenhuiszorg in de regio Noordoost-Groningen. Dat is mogelijk doordat de zorg die beide ziekenhuizen aanbieden goed op elkaar aansluit. Het Ommelander Ziekenhuis levert als regionaal streekziekenhuis laagdrempelige basiszorg. Het UMCG levert als universitair medisch centrum complexe zorg, ingewikkelde diagnostiek en/of behandeling van zeldzame of meerdere aandoeningen. Door samen te werken kunnen patiënten van het UMCG profiteren van snel beschikbare basiszorg in het Ommelander Ziekenhuis en kunnen patiënten van het Ommelander Ziekenhuis profiteren van de zeer specialistische kennis en kunde binnen het UMCG. Zo krijgen patiënten de best mogelijke zorg op de juiste plek. 

Zorg dichtbij waar dat kan, verder weg waar dat moet

Voor patiënten kan dit betekenen dat één of meer onderdelen van de behandeling in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Zo kan diagnostiek in het ene ziekenhuis leiden tot behandeling in het andere ziekenhuis. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: zorg dichtbij waar dat kan, verder weg waar dat moet, en de keuzevrijheid van de patiënt. Voor UMCG-patiënten kan dit betekenen dat zij voor een (deel van de) behandeling naar het Ommelander Ziekenhuis worden verwezen. Voor patiënten van het Ommelander Ziekenhuis kan dit betekenen dat zij voor een (deel van de) behandeling naar het UMCG worden verwezen.

Ook voor de ziekenhuizen zelf levert de samenwerking belangrijke voordelen op. Het UMCG kan zich sterker richten op de behandeling van patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Het Ommelander Ziekenhuis is door de grotere vraag naar basiszorg in staat een compleet zorgaanbod in de regio Noordoost-Groningen ook op lange termijn te blijven bieden.

De samenwerking zal de komende periode steeds verder vorm gegeven worden. Zo is er eind 2017 voor een aantal specialismen een spreekuur op een vaste locatie binnen het UMCG ontwikkeld.