Behandeling slaapapneusyndroom in de OZG bekroond met drie sterren!

woensdag 5 oktober 2011

De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) is door de ApneuVereniging uitgeroepen tot Sterkliniek 2011 en bekroond met drie sterren. Dit op basis van een uitgebreid landelijk onderzoek onder 2700 patiënten. De OZG ontving deze waardering vanwege een bovengemiddelde prestatie en hoge waardering. Bij het onderzoek werden de ervaringen van patiënten vergeleken op een groot aantal aspecten van diagnose en behandeling van OSAS (Obstructieve Slaap Apneu Syndroom) en konden zij hun waardering uitspreken voor de slaapkliniek. In totaal kregen 41 van de 78 slaapklinieken een of meer sterren. De OZG laat hiermee alle andere ziekenhuizen in de provincie Groningen achter zich.

Longartsen OZG

Resultaten

De OZG scoort goed op de wachttijd. De wachttijd tot het eerste poliklinische bezoek voor patiënten met slaapapneu is in de OZG gemiddeld twee weken. Ook over de doorlooptijd zijn de patiënten erg tevreden. Bij de behandeling van een patiënt met slaapapneu zijn verschillende zorgverleners betrokken. Het longteam van de OZG organiseert dit alles snel en efficiënt waardoor de doorlooptijd voor de patiënt kort is. Uit het onderzoek blijkt ook dat de patiënten tevreden zijn met de voorlichting die ze in de OZG krijgen en de tijd en aandacht die er voor ze is. De OZG heeft speciale longverpleegkundigen in dienst om patiënten extra begeleiding en uitleg te geven over hun ziekte en de behandeling.

Informatie

Informatie over de ‘slaapapneustraat’ van de OZG staat op de website van de maatschap Longgeneeskunde www.lmng.nl en op de website van het ziekenhuis www.ozg.nl.

Voor persoonlijke informatie over slaapapneu kunnen patiënten bellen met de polikliniek Longgeneeskunde via het telefoonnummer 0596-644465 (locatie Delfzicht) of via het telefoonnummer 0597-459435 (locatie Lucas).

Wat is apneu?

Apneu is een ziekte waarbij tijdens de slaap een groot aantal keren de ademhaling vaak een flink aantal seconden stopt. Bij de presentatie van het onderzoek werd duidelijk dat veel mensen hier jaren mee rondlopen voordat het ontdekt wordt. Door opeenstapelende zuurstoftekorten krijgen mensen allerlei bijkomende ziekten zoals hartfalen, hoge bloeddruk en diabetes. Doordat mensen niet goed slapen hebben mensen minder energie en komen er ook stemmingswisselingen. Dit wordt wel aangezien voor burnout of depressie. Bij een tijdige en juiste diagnose is apneu zeer goed te behandelen en kunnen mensen met apneu voor 100% meedraaien in de samenleving.

De ApneuVereniging

De ApneuVereniging doet onderzoek naar de ziekte slaapapneu. Zij vergaart kennis hierover en geeft voorlichting over de ziekte en de behandeling ervan. Ook doet zij aan belangenbehartiging.

Nadere informatie over het onderzoek is verkrijgbaar op de website www.apneuvereniging.nl.

Meer nieuws:

Naar nieuwsarchief »