Ommelander Ziekenhuis Academie

Bij de Ommelander Ziekenhuis Academie staat het delen van kennis en ervaring centraal. Dit doet de Academie door zowel publiekslezingen als (na)scholingen voor deskundigen in de zorg te organiseren. 

Wie organiseert voor wie?

De Ommelander Ziekenhuis Academie organiseert:

  • laagdrempelige publieksbijeenkomsten (lezingen) voor alle belangstellenden over veel voorkomende ziektes en aandoeningen;
  • (na)scholingen en compagnonscursussen voor huisartsen en specialisten. Bij de uitvoering hiervan werkt de Academie nauw samen met ELANN (Eerste Lijns Advies Noord Nederland), als regionale ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders;
  • themagerichte en doelgroepgerichte bijeenkomsten voor diverse deskundigen uit de zorg.

Publieksbijeenkomsten

Datum Bijeenkomst Plaats Organisatie Doelgroep              
9 mei 2017 Europese Dag van de Beroerte (infomarkt) Centrale hal, locatie Lucas Ommelander Ziekenhuis Alle belangstellenden
21 sept. 2017 Hart- & Vaatcafé
'Angina Pectoris'
Hotel/restaurant In Den Stallen Winschoten Ommelander Ziekenhuis Alle belangstellenden
12 okt. 2017

Orgaandonatie
Optie

Hotel/restaurant In Den Stallen Winschoten Ommelander Ziekenhuis Alle belangstellenden
30 nov. 2017 Hart- & Vaatcafé
'Pacemaker/ICD'
Hotel/restaurant In Den Stallen Winschoten Ommelander Ziekenhuis Alle belangstellenden


> Op 27 oktober 2016 vond onder grote belangstelling in hotel/restaurant In Den Stallen de opening van het 1e Hart & Vaatcafé plaats. Het onderwerp was deze avond 'Boezemfibrilleren'. Kijk hier voor een terugblik. 

Aanmelden voor één van de publieksbijeenkomsten

Wilt u zich alvast aanmelden voor een van de publieksbijeenkomsten, dan kan dit via aanmelden@ozg.nl. Graag met opgave van uw naam, telefoonnummer/mailadres en de naam van de bijeenkomst.

Een publieksbijeenkomst (lezing) wordt ruim een maand voor de bijeenkomst ook vermeld in de agenda en in het nieuwsoverzicht op onze website.

Bijeenkomsten voor huisartsen /specialisten /doktersassistenten /verpleegkundigen

Datum Bijeenkomst Plaats Organisatie Doelgroep
13 sept. 2017

Huisartsennascholing Reumatologie 
Vooraankondiging

Restaurant De Boerderij Slochteren ELANN i.s.m. Ommelander Ziekenhuis Huisartsen
17 okt. 2017

Huisartsennascholing 
Vooraankondiging

Restaurant De Boerderij Slochteren ELANN i.s.m. Ommelander Ziekenhuis

Huisartsen

18 okt. 2017 Minisymposium doktersassistenten Hotel/restaurant Van der Valk Zuidbroek Ommelander Ziekenhuis Doktersassistenten huisartsen/Ommelander Ziekenhuis
7 dec. 2017

Huisartsennascholing
Vooraankondiging

Restaurant De Boerderij Slochteren ELANN i.s.m. Ommelander Ziekenhuis Huisartsen


> Op 17 november 2016 bezochten circa 400 zorgdeskundigen het symposium 'Palliatieve zorg .... (hoe) moet dat nou'?' in Cultuurhuis De Klinker te Winschoten. Kijk hier voor een terugblik.

Meer (na)scholingen ELANN

ELANN organiseert meer (na)scholingen. Deze staan in de nascholingsagenda .

Contact met ELANN

Wilt u als huisarts of medisch specialist contact over een (na)scholing of anders, dan kunt u mailen naar j.komduur@elann.nl