Wat kost een behandeling bij het Ommelander Ziekenhuis?

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Voor vragen over de kosten van een behandeling kunt u contact opnemen met het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Hoe komen prijzen van ziekenhuisbehandelingen tot stand?

De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Deze prijzen liggen niet wettelijk vast: zorgverzekeraars kunnen voor behandelingen zelf kiezen met welk ziekenhuis zij afspraken maken over de prijs en kwaliteit van de zorg die hun verzekerden krijgen. Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4.500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling, van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle, kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat – poliklinisch, dagbehandeling, opname en/of operatie – kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

Met welke kosten kunt u te maken krijgen?

Als het Ommelander Ziekenhuis een prijsafspraak met uw zorgverzekering gemaakt heeft over de behandeling, dan krijgt u deze volledig vergoed. Heeft het ziekenhuis geen prijsafspraak met uw zorgverzekering, dan kan het zijn dat u (een deel van) de behandeling zelf moet betalen. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Lees meer over ziekenhuiskosten waarmee u te maken kunt krijgen.