Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen en leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen bestaat uit vijf leden die niet verbonden zijn aan het ziekenhuis. De volgende personen hebben zitting in de Raad van Commissarissen:

  • Dhr. J.H. Bakker MHA (voorzitter)
  • Mevr. A. Berendsen MBA (vicevoorzitter)
  • Dhr. U. Groen MMC
  • Dhr. drs. J.A. Kruijer
  • Prof. dr. I.N. van Schaik