Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van het Ommelander Ziekenhuis Groningen bestaat uit 15 leden. Elk lid is medewerker in de organisatie en is gekozen door de andere medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis. Elke vier jaar worden er OR-verkiezingen gehouden.

Doel

Het doel van de OR is het toetsen, meedenken, adviseren en meebeslissen over het beleid en de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. Dit doen zij binnen de mogelijkheden van de Wet op de Ondernemingsraden.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de Ondernemingsraad van het Ommelander Ziekenhuis Groningen kunt u mailen naar ondernemingsraad@ozg.nl.