Managementteam

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen kent vijf bestuurlijke eenheden:

  • HRM
  • Facilitaire Zaken
  • Financiële Zaken
  • Zorgzaken
  • Kwaliteit & Expertise

Deze eenheden worden bestuurlijk geleid door de directeur Financiën & Inkoop en vijf managers. Deze managers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van beleid. Zij doen dit binnen de kaders die zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Ook zijn de managers van de eenheden verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie.

De Raad van Bestuur en de managers vormen samen het managementteam, dat wekelijks overlegt onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur.