Missie & visie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft de volgende missie & visie geformuleerd:

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hèt streekziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen. Het Ommelander Ziekenhuis staat voor het leveren van goede, snelle en veilige zorg.

Het Ommelander Ziekenhuis is het ziekenhuis:

  • waar 24 uur per dag medewerkers voor u klaar staan als u hen nodig heeft
  • waar u zich begrepen en thuis voelt
  • waar u als patiënt graag terugkomt
  • waar u door uw huisarts als eerste naar verwezen wordt
  • waarvoor u kiest als het gaat om zorg voor uw naasten
  • waar u graag zou willen werken

Een ziekenhuis zijn waar we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Dat is waar het Ommelander Ziekenhuis voor staat. Een ziekenhuis waar patiënten daar waar mogelijk de regie hebben. Waar patiënten die op zoek zijn naar goede zorg zich welkom en veilig weten. Waar we werken met elkaar, met patiënten, met verwijzers, met verzekeraars en met andere partijen.

Onze kernwaarden

We werken elke dag aan goede kwaliteit van onze zorg. Daarom komen patiënten bij ons. Dat betekent uiteraard dat we willen en moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die aan ons gesteld worden. Maar we gaan verder. Met patiënten, verwijzers, andere belanghebbenden en uiteraard met elkaar hebben we vastgesteld waaraan we nog meer willen voldoen.

Om onze missie te kunnen verwezenlijken, zijn de volgende kernwaarden voor ons heel belangrijk: met elkaar, respectvol en gastvrij.

Met elkaar:
Samenwerken vormt de basis van ons werk. Het belang van de patiënt staat in deze samenwerking voorop. We geven hem of haar waar mogelijk de regie en leveren maatwerk. De samenwerking beperkt zich niet tot de muren van ons ziekenhuis. Ook daarbuiten werken we samen.

Respectvol:
‘Een ziekenhuis waar we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden’ heeft ook alles te maken met respect. Voor ons is iedereen gelijk. Dat geldt voor patiënten, collega’s en alle andere betrokkenen bij ons ziekenhuis. Dit vormt de basis voor het opbouwen van een gelijkwaardige relatie met iedereen die met ons te maken heeft.

Gastvrij:
Iedereen is welkom bij ons. Of u nu patiënt, bezoeker, collega, verwijzer of een andere relatie bent, we heten iedereen van harte welkom. We willen dat u zich bij ons thuis voelt.

Meer over deze kernwaarden gastvrij, respectvol en met elkaar, kunt u lezen in de brochure ons ziekenhuis.