De organisatie

locatie Delfzicht

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl en het st. Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Het Ommelander Ziekenhuis biedt 7x24 uurs basiszorg aan de inwoners van Noordoost- en Oost-Groningen.

Sinds december 2015 is het Ommelander Ziekenhuis overgenomen door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Onder het UMCG fungeert het Ommelander Ziekenhuis volledig zelfstandig.

Jaarlijks hebben wij ongeveer 64.000 eerste polikliniekbezoeken en 120.000 herhalingsbezoeken.

Rond de 10.000 mensen worden per jaar opgenomen en daarnaast komen er zo’n 12.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling.

De zorg wordt geleverd vanuit twee locaties, namelijk locatie Delfzicht en locatie Lucas. Daarnaast is er nog een locatie in Veendam: het Servicepunt Veendam.

locatie Lucas

Meer informatie

Op deze pagina's kunt u meer informatie lezen over: