Deel uw ervaring

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen wil patiënten nauw bij de zorg betrekken. Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg stijgt als de ervaring van patiënten wordt toegevoegd aan de kennis en expertise van de zorgverleners. Daarom betrekken wij patiënten zoveel mogelijk bij beleidskeuzes en inrichting van het nieuwe ziekenhuis. Dit doen wij door ervaringsonderzoeken te houden, maar ook door met elkaar in gesprek te gaan.

Deel uw ervaring met ons

U kunt uw ervaring eenvoudig delen door het invullen van een formulier. Wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste afdeling terecht komt. U krijgt dan een terugkoppeling.

» geef een compliment
» vertel uw idee
» een klacht indienen

Patiëntenpanel

Begin 2015 is het Ommelander Ziekenhuis gestart met een patiëntenpanel. Deelnemers aan het panel worden digitaal benaderd met vragenlijsten en uitgenodigd voor bijeenkomsten over verschillende onderwerpen, zoals patiëntenfolders, wachttijden, nieuwbouw of gastvrijheid.

Wilt u ook meedenken over ontwikkelingen in het ziekenhuis? U bent van harte welkom!
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar panel@ozg.nl

Neem voor meer informatie gerust contact op met Zonja de Klein, staffunctionaris Patiëntcommunicatie- & -participatie, via telefoonnummer 088 – 066 1000.

ZorgkaartNederland

Wilt u uw ervaring delen en wilt u dat ook andere patiënten deze kunnen lezen? Dan kunt u uw waardering delen op de website van ZorgkaartNederland.

Contact

Wilt u op een andere manier in contact komen met onze organisatie? Op de contactpagina staat hoe u ons kunt bereiken.

» naar de contactpagina