Voorlichtingsbijeenkomst over het slaap apneu syndroom op woensdag 18 mei (locatie Delfzicht)

woensdag 18 mei 2016

Op woensdag 18 mei organiseert het Ommelander Ziekenhuis Groningen op locatie Delfzicht, in samenwerking met de Slaap Apneu Vereniging, een voorlichtingsbijeenkomst over het obstructief slaap apneu syndroom (OSAS). U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst (voor patiënten, partners en naasten) die plaatsvindt in het restaurant van het ziekenhuis. De entree is gratis.

Programma

  • 19.00 uur: ontvangst met koffie/thee
  • 19.30 uur: opening door mevrouw M. de Vries, OSAS-verpleegkundige Ommelander Ziekenhuis
  • 19.35 uur: ‘wat is er met mij aan de hand’ (het slaap apneu syndroom) door de heer dr. M.J. Tip,     longarts Ommelander Ziekenhuis
  • 20.15 uur: pauze en informatiemarkt. Tevens gelegenheid om een vragenlijst in te vullen.
      De vragen worden na afloop van de bijeenkomst beantwoord door de aanwezige specialisten.
  • 20.45 uur: ‘rijbewijs en apneu’ door de heer P. Vliek, Apneu Vereniging
  • 21.30 uur: afsluiting door mevrouw M. de Vries, Ommelander Ziekenhuis en beantwoording van alle vragen. 

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via aanmelden@ozg.nl of via 088-066 1000 onder vermelding van naam en bijeenkomst.

Meer agendapunten: