Voorlichting over 'bevallen' locatie Lucas

donderdag 7 februari 2013, 19:30 uur - 21:30 uur

Vijf keer per jaar is er op beide locaties een voorlichtingsavond rond het thema zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Twee keer per jaar op locatie Delfzicht en drie keer per jaar op locatie Lucas. Deze avonden zijn bedoeld voor aanstaande ouders.

Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Aan het programma van deze voorlichtingsbijeenkomsten werken mee: een verloskundige, een gynaecoloog, een kraamverpleegkundige en een kraamverzorgster. In de pauze kunnen de aanwezigen bij een informatiestand van Kraamzorg Het Groene Kruis en van de OZG (informatie)materialen en apparatuur bekijken.
Het is alleen mogelijk om op afspraak een rondleiding bij de verloskamers te krijgen.

Voor bezoekers van deze voorlichtingsavond is er een mogelijkheid tot gratis parkeren op het ziekenhuisterrein.

Locatie

De voorlichtingsavond is van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de zaal open.

  • grote zaal personeelsflat, locatie Lucas, Burg. Schönfeldsingel 57 in Winschoten

Toegang

Gratis.

Opgave en informatie

Voor opgave en informatie kunt u bellen met de afdeling Oost 1, locatie Lucas, 088 - 066 1000.

Meer agendapunten: