OSAS bijeenkomst op locatie Lucas

dinsdag 30 oktober 2012, 19:00 uur - 21:30 uur

Op dinsdag 30 oktober a.s. organiseert de OZG, in samenwerking met de Slaap Apneu Vereniging, een voorlichtingsbijeenkomst over OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) voor patiënten en hun naasten. De bijeenkomst vindt plaats in de personeelsflat van locatie Lucas, naast het ziekenhuis. De entree is gratis.

Twee bedrijven (MediqTefa en Vivisol) gespecialiseerd in luchtwegzorg, zijn met een stand aanwezig en geven uitleg over maskers en apparatuur.

Programma:

19.00 uur:      ontvangst met koffie/thee

19.30 uur:      opening 
                      door mevrouw I. Cornelissen, longverpleegkundige OZG

19.45 uur:      ‘wat is er met mij aan de hand’ (het slaap apneu syndroom)
                      door de heer dr. J.W. de Jong, longarts OZG

20.15 uur:      verhaal uit de praktijk en filmpje door de heer H. Strating, regiocoördinator
                      Slaap Apneu Vereniging

20.45 uur:      pauze en gelegenheid om vragen te stellen (op schrift of mondeling), welke na
                      de pauze worden beantwoord door de aanwezige deskundigen

21.30 uur:      afsluiting
                      door mevrouw I. Cornelissen, longverpleegkundige OZG.

Info en opgave via: longverpleegkundigen-lucas@ozg.eu of via telefoonnummer 0597 - 459190 / 459192

Meer agendapunten: