Open Dag op zaterdag 15 maart

zaterdag 15 maart 2014

De OZG doet mee aan de landelijke Open Dag van de Zorg op zaterdag 15 maart 2014!
U bent op beide locaties van harte welkom tussen 10.00 - 15.00 uur. Enthousiaste medewerkers en specialisten vertellen en laten u graag alles zien over hun vakgebied.
U ontvangt bij binnenkomst een routebeschrijving, zodat u op eigen gelegenheid rustig alle afdelingen kunt bezoeken. Graag tot ziens op zaterdag 15 maart op één van onze locaties of op beide!

Informatie

Naast een uitgebreide informatiemarkt op verschillende afdelingen in het ziekenhuis, zijn er activiteiten voor jong tot oud. Enkele bijzonderheden: openstelling van het Dialyse Centrum Groningen met een demonstratie van een hemodialyse machine en kunstnier + rondleiding over de dialyseafdeling, demonstratie fysiotherapie, openstelling operatiekamers met anesthesie en info over narcose en ruggenprik, demonstratie plaspolikliniek, presentatie diverse operaties in 3D door de orthopeden (Lucas), rondleiding over de afdeling Radiologie, muzikaal vermaak door sing/songwriters, een oogmeting laten doen en u laten rondleiden door medewerkers van de polikliniek Oogheelkunde, cholesterol en glucose laten testen door het laboratorium van Certe (voorheen LabNoord).

Oproep voor peuters, kleuters en schoolgaande kinderen

Tijdens de Open Dag worden alle kinderen uit de regio opgeroepen om met hun pop of beer naar het dagverblijf van Noord 1/Oost 1 op locatie Lucas te komen. De kinderartsen en medewerkers van de kinderafdeling staan klaar om zieke poppen en beren te behandelen en te verzorgen. Kinderen ontvangen een boekje met gegevens zoals het gewicht en de lengte van hun pop/beer. Ook kan er een foto van de zieke pop of beer worden gemaakt.

Op locatie Delfzicht kunnen kinderen voor dokter spelen in een heuse doktersjas en een pop onderzoeken op de onderzoeksbank. Ook hier kan een foto van uw kind en alle activiteiten worden gemaakt.

Afdelingen die zich op locatie Delfzicht aan u laten zien:

 • orthopedie
 • orthopedische instrumentmaker
 • hart- en vaataandoeningen
 • Klant Contact Centrum
 • gipskamer
 • Dialyse Centrum Groningen
 • gynaecologie (zwangerschap, bevalling, borstvoeding)
 • personeel en organisatie
 • gynaecologie (onvruchtbaarheid en overgang)
 • hygiëne- en infectiepreventie
 • longgeneeskunde
 • endoscopieafdeling
 • cardiologie (ECG en echocardiografie)
 • radiologie
 • operatiekamer en anesthesie
 • neurologie
 • kinderpoli / plaspoli (plas- en poepfilm in 'bioscoop')
 • Kinese
 • ergotherapie
 • fysiotherapie
 • diëtetiek
 • logopedie
 • Vrienden van het Delfzicht
 • laboratorium
 • afdeling Voeding
 • presentatie nieuwbouw
 • kwaliteit en expertise.

Afdelingen die zich op locatie Lucas aan u laten zien:

 • spoed eisende hulp/IC
 • diëtetiek
 • personeel & organisatie
 • hygiëne- en infectiepreventie
 • cardiologie
 • longgeneeskunde
 • commissie palliatieve zorg
 • oogheelkunde/Visio
 • fysiotherapie
 • laboratorium
 • gipskamer
 • reumatologie
 • apotheek
 • polikliniek Gynaecologie
 • kinderlongpoli
 • plaspoli (films, waaronder een plas- en poepfilm)
 • beweegcentrum
 • logopedie
 • operatiekamer en anesthesie
 • urologie
 • verpleegafdeling Oost 2
 • voeding
 • radiologie
 • orthopedie
 • hartkatheterisatiekamer
 • kinderafdeling Noord 1
 • kraamsuites en verloskunde Oost 1 (info over zwangerschap, bevalling en borstvoeding)
 • presentatie nieuwbouw
 • kwaliteit en expertise.

Meer agendapunten: