Leven met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

donderdag 28 juni 2012, 19:30 uur - 22:00 uur

Op locatie Delficht organiseert regio Groningen-Drenthe van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland een ‘Ontmoetings- en informatieavond’ voor IBD-patiënten. Speciaal bedoeld voor nieuwe leden van de patiëntenvereniging.

De ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben last van chronische ontsteking van de
darmen. Met chronisch wordt bedoeld dat de patiënt langdurig last heeft van de ziekte en afhankelijk
is van medische zorg en medicijnen. Dit kan veel gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Het is
voor patiënten en hun naasten belangrijk om goed te weten wat crohn of colitis precies is en wat ze
er aan kunnen doen.

Doel bijeenkomst

Het doel van de avond is voorlichting te geven over het ontstaan van de ziekten, de behandeling en de gevolgen ervan. Het is een gelegenheid om dingen te vertellen waar in de spreekkamer vaak geen tijd voor is. Ook ontmoeten patiënten lotgenoten en is er tijd om vragen te stellen aan de dokter en de verpleegkundig specialist IBD.
Tijdens deze bijeenkomst is ook een informatiestand van de vereniging aanwezig.

Wij hopen u donderdag 28 juni te mogen begroeten. Uw partner, ouders of andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.

Het programma

19.00 uur      Zaal open, ontvangst met koffie/thee
19.30 uur      Opening door Erika Stek, regiocoördinator CCUVN Groningen en Drenthe
19.40 uur      Lezing door D. Janik , maag-,darm-,leverarts bij de OZG, over de ziekte van Crohn
                       en colitis ulcerosa
20.10 uur      Lezing door J. de Vries, MDL-verpleegkundige over ondersteuning, begeleiding en
                       voorlichting van de MDL-verpleegkundige.
20.30 uur      Pauze
20.45 uur      Presentatie over werk van patiëntenvereniging door Erika Stek, regiocoördinator
                       CCUVN Groningen en Drenthe.
21.00 uur      Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 uur      Einde van de bijeenkomst

Aanmelden

Graag ontvangen wij uiterlijk 21 juni a.s. uw aanmelding met bijgaand aanmeldingsformulier of via info@crohn-colitis.nl. Vermeld in de mail naast de titel, de datum en de plaats van de bijeenkomst uw naam, adres en telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. U ontvangt geen bevestiging. U kunt ook bellen met het Servicebureau in Woerden 0348-42 07 80 tussen 10.00 en 14.30 uur.

U kunt zonder kosten deelnemen aan deze bijeenkomst.

Meer agendapunten: