Bijeenkomst Longpunt: Inhalatiemedicatie en nieuwe ontwikkelingen in de longzorg

dinsdag 24 maart 2015

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp

Deze maand gaan mw. M. de Vries en mw. M. Scholma (longverpleegkundigen) van de OZG in op het onderwerp 'Inhalatiemedicatie en nieuwe ontwikkelingen in de longzorg'.

Locatie, datum en tijdstip

De bijeenkomst vindt plaats op 24 maart van 15.00-17.00 uur in de Kruiskerk, Menno Coehoornsingel 21 in Delfzijl.

Toegang

De toegang is gratis.

Let op: u wordt verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken als u Longpunt bezoekt. Veel longpatiënten hebben last van parfum e.d..

Meer informatie

Meer informatie kunt u inwinnen via longpuntdelfzijl@longfonds.nl of via 06-836 062 98 of 0596-85 62 66 (Longfonds, Carla Witpeerd)

Zie ook: www.groningen.longfonds.nl

Meer agendapunten: